Centraal Beheer APF indexeert

Jaarlijks wordt vastgesteld of de pensioenafspraken van deelnemers en de pensioenrechten van pensioengerechtigden verhoogd kunnen worden met een toeslag. Over 2018 heeft het bestuur van Centraal Beheer APF aan twee kringen een toeslag verleend.

 

De standaard DB-kring Koopkracht heeft een gedeeltelijke indexatie van 0,39%. De eigen kring van RBS indexeert volledig met 1,47%. Toeslagverlening kan alleen plaatsvinden bij een minimale dekkingsgraad van 110% en bij een duurzame indexatie. De indexatie geldt voor zowel actieven, slapers als pensioengerechtigden. Voor hen zijn per 1 januari 2019 de opgebouwde en ingegane pensioenen van 31 december 2018 verhoogd.

De toeslagverlening is onder andere mogelijk door het heffen van een verantwoorde en toekomstbestendige premie en het boeken van positieve beleggingsresultaten.

Lees meer over het toeslagbeleid van Centraal Beheer APF.

NAAR BOVEN