Een grote stap naar meer begrip over DC-pensioen

We hebben nog een lange weg te gaan voordat deelnemers in premieovereenkomsten het belang van pensioenkeuzes inzien, laat staan dat ze echt volledig begrijpen wat rendement met risico te maken heeft. Stap-voor-stap moeten wij als uitvoerder daar samen met u als adviseur aan werken. Maar we maken vorderingen.

Onlangs ontwikkelden we een oplossing die niet alleen het risicoprofiel vaststelt, maar bovendien aan de deelnemer in één klap zichtbaar maakt wat er met je pensioen gebeurt als je nu meer of minder offensief belegt. En het mooiste is: het werkt! Bij de deelnemer ontstaat duidelijk meer begrip.

Meer pensioeninzicht
De nieuwe oplossing waarover we het hebben, heet Beleggingsbalans. We hebben het samen met onderzoekers van de Erasmus Universiteit ontwikkeld. Als we straks met het Centraal Beheer APF van start gaan, is deze ingebouwd in het persoonlijke portaal van de deelnemer. Het ziet er eigenlijk heel simpel uit: een schuif waarmee je je risicoprofiel instelt, waarbij staafdiagrammen direct duidelijk maken wat de kansen en risico’s zijn voor je pensioen.

Zo eenvoudig als het eruit ziet, zo gedegen is de wetenschappelijke onderbouwing. Twee hoogleraren van de Erasmus Universiteit namen in een Netspar-onderzoeksproject de wetenschappelijke kant voor hun rekening. Wij voerden een praktijkonderzoek met testpanels uit. De resultaten waren heel positief. De deelnemers kregen daadwerkelijk inzicht. Ze zagen, met hun eigen ogen, wat het dynamische verband is tussen risico en rendement. Opvallend was ook dat ze door hun betere begrip bereid waren meer risico’s te nemen. Conclusie: als je iets niet snapt, ben je al gauw geneigd voor zekerheid te kiezen, ook als dat maar schijn is.

Een enorme verbetering
De nieuwe Beleggingsbalans is een enorme verbetering ten opzichte van de traditionele vragenlijst. Daarin worden soms vragen gesteld die nauwelijks relevant zijn, vaak ergernis opleveren bij de deelnemer en niet bijdragen aan zijn pensioeninzicht. In plaats daarvan is de Beleggingsbalans niet alleen simpel en interactief, maar ook veel nauwkeuriger voor het vaststellen van het risicoprofiel. Maar het belangrijkste resultaat is toch dat de deelnemer eenvoudig en direct meer begrip krijgt van zijn of haar pensioen. We zijn er nog niet, maar het is wel een grote stap vooruit.

Lees hier het Netspar onderzoek over riscoprofielmeting voor deelnemers.

Verwachting pensioenuitkomsten

Verwachting pensioenuitkomsten

 

Een grote stap naar meer begrip over DC-pensioen
Geef je mening

NAAR BOVEN