Keuzehulp voor Kringen: handig hulpmiddel voor de werkgever

Werkgevers die zich willen aansluiten bij een APF, staan voor de keus: bij welke kring? Om hen te helpen de best passende oplossing te vinden, ontwikkelden we een handig online-tool: de Keuzehulp voor Kringen.

 

Centraal Beheer APF biedt drie soorten kringen

  1.  Standaardkringen:
    1. Eén gedeelde DC-kring.
    2. Drie gedeelde DB-kringen: Premie, Stabiliteit, Koopkracht.
  1. Pensioenfondsenkringen, waarin pensioenfondsen samenwerken
  2. Eigen kringen voor grotere pensioenfondsen

Standaardkringen bieden de werkgever optimale schaalvoordelen

Steeds  meer werkgevers sluiten zich aan bij Centraal Beheer APF: tot nu toe ruim 850. Voor veruit de meeste werkgevers zijn de standaardkringen het meest relevant. Daarin profiteren ze door onderlinge samenwerking optimaal van de schaalvooroordelen die Centraal Beheer APF biedt. De gedeelde standaardkring kan zo een positieve bijdrage leveren aan een verbeterd pensioenresultaat.

De standaardkringen zijn er voor werkgevers met uiteenlopende risicohoudingen

Op dit moment hebben we vier gedeelde standaardkringen: één voor DC-regelingen (premieovereenkomsten)  en drie voor DB-regelingen (uitkeringsovereenkomsten). Juist het integrale aanbod van DB en DC is wat ons betreft onderdeel van een toekomstbestendig aanbod. Naast de DC kring zijn er drie standaardkringen voor DB-regelingen.  Deze drie DB-kringen komen tegemoet aan werkgevers die zich willen focussen op 1) een zo laag mogelijke premie, 2) een zo stabiel mogelijk pensioen en 3) behoud van koopkracht.

Kiezen uit de mogelijkheden

Elke werkgever kan bij ons terecht binnen één of meer kringen, met alle soorten pensioenregelingen én met overal dezelfde schaalvoordelen. Ons APF biedt in dat opzicht ‘voor elk wat wils’. De enige vraag is welke kring het beste past. Ons online-tool ‘Keuzehulp voor Kringen’ helpt om snel een voorselectie te maken door bij de verschillende overwegingen de relevante informatie te geven.

De pensioenwereld verandert snel, andere keuzes zijn altijd mogelijk

De pensioenwereld, maar ook onze kijk op wat een goed, toekomstbestendig pensioen is, verandert met de tijd. Daarom bieden we de mogelijkheid om te wisselen tussen kringen. Later overstappen van een DB- naar een DC-regeling ook een mogelijkheid. 

We helpen graag bij het keuzeproces

De overstap naar een APF is een belangrijke keus, waarbij de pensioenadviseur een onmisbare rol heeft. Onze Keuzehulp voor Kringen is slechts een middel om zo’n keuzeproces op gang te brengen. Maar het kan nét dat stukje steun geven waar een werkgever naar op zoek is. Om die reden ontwikkelden we ook een andere online tool, de Fondsenvergelijker, dat fondsen helpt om gelijkgestemde partners te vinden voor een gedeelde pensioenfondsenkring. Het zijn twee voorbeelden van onze ambitie om klanten en hun adviseurs te ondersteunen, waar we maar kunnen.

Geef je mening

NAAR BOVEN