Kiezen voor een APF: vereende kracht

De criteria op basis waarvan geconsolideerd wordt spelen een steeds belangrijkere rol. Kies ik voor een eigen kring of een gedeelde APF-kring? En hoe borg je als fonds eigenlijk een goede match met andere fondsen in een gedeelde APF-kring?

 

Een terugblik op consolidatie

In 1997 telde Nederland nog ruim duizend pensioenfondsen. Toen al werd het proces zichtbaar van professionalisering, concentratie en schaalvergroting. Tussen 2007 en 2017 nam het aantal fondsen verder af van ruim zevenhonderd naar nog geen 221. Vooral onder ondernemingspensioenfondsen is de daling sterk; hun aantal daalde de afgelopen tien jaar met 70 procent van 605 naar 158. De cijfers zijn van De Nederlandsche Bank, die bovendien constateert dat de consolidatiegolf nog niet voorbij is. De overgebleven zelfstandige fondsen staan nog steeds voor de uitdagingen van regeldruk en governance, nog naast hun primaire taak om zowel de uitvoeringskosten als de pensioenresultaten te verbeteren. Ook dat is een bevinding van DNB, die wijst op de noodzaak voor veel pensioenfondsen om zich in het belang van de deelnemer op hun toekomst te beraden. In het jaarverslag over 2017, pagina 99, wijst DNB hier nogmaals op.

Het APF: samenwerken in kringen

Op de oude uitdagingen is een nieuw antwoord gekomen: het APF, dat begin 2016 wettelijk mogelijk werd gemaakt. Een APF kan, zoals bestuursvoorzitter Huub Hannen van Centraal Beheer APF het samenvat, “partijen samenbrengen, zodat je goedkoper en efficiënter kunt werken en veiliger naar hogere opbrengsten kunt streven, om die met elkaar te delen. Daarmee dienen we het belang van de deelnemer” Deze formule van het APF, waarin pensioenfondsen in de vorm van kringen samenwerken, slaat aantoonbaar aan. De afgelopen twee jaar zochten pensioenfondsen steeds vaker hun toevlucht tot een APF.

Inmiddels kiezen de meeste consoliderende fondsen ervoor, bevestigt DNB. Tobias Bastian (Sprenkels & Verschuren): “In de 2,5 jaar van het bestaan van het APF is er zo’n 10 miljard aan vermogen overgedragen. Dat is minder dan de aanvankelijke verwachtingen in de sector, maar ik noem het een nette prestatie. Wel is de verdeling van dat vermogen ongelijk, waardoor twee van de zes APF’en niet succesvol zijn.” “Er is zeker behoefte aan het APF”, beaamt Jan Meijer (PwC), “en die 10 miljard is inderdaad niet slecht. Maar het volle potentieel is nog niet benut; misschien is het nog te vroeg voor conclusies. Ook zijn de APF’en zelf nog in beweging, zoals Tobias zei. Fondsen die nu voor de keuze staan, kunnen dat opvatten als een signaal: is er kans dat we na de overstap al snel te maken krijgen met weer een andere uitvoerder? Dat Achmea met zijn volle gewicht achter het APF staat en daar heel nadrukkelijk voor heeft gekozen, is voor zo’n afweging zeker van belang.”

Koudwatervrees bij het delen van een kring

Het maken van de beste keuze uit de consolidatie-opties is een intensief proces voor elk fonds, juist omdat er zo veel partijen en belangen bij betrokken zijn. Een veelgehoorde overweging is flexibiliteit: de mogelijkheid van maatwerk. Of het behoud van zoveel mogelijk eigen identiteit. Voor beide overwegingen komt een APF in aanmerking. Het is opvallend dat veel fondsen bij hun overstap naar een APF de voorkeur geven aan een eigen kring. Dit heeft mogelijk met koudwatervrees te maken; het APF is immers nieuw. Ook kunnen fondsen twijfels hebben over de fondsen waarmee ze moeten samenwerken in een gedeelde kring. Het moet natuurlijk wel klikken op onder meer vermogen, dekkingsgraad en risicohouding. Bij een gedeelde kring is het zaak dat een fonds comfort vindt bij de andere fondsen. “Daarnaast blijft maar al te vaak de emotie meespelen”, zegt Tobias Bastian. “Angst voor het verlies van identiteit, van je ziel. Tegen deze bestuurders wil ik zeggen: durf los te laten. Ruil je emotie in voor zakelijke ratio. Kijk naar objectieve criteria: naar waarde. Naar het belang van de deelnemer.” Jan Meijer is het daarmee eens. Hij vult aan: “De voorkeur voor eigen kringen zal op den duur veranderen. Ook consolidatie binnen een APF ligt voor de hand. Een eigen identiteit hoeft niet altijd een definitieve keuze te zijn.”

Inzicht en comfort bieden rondom potentiële partners

Centraal Beheer APF wil een toekomstbestendige oplossing bieden voor álle fondsen: grote zowel als kleine. Daarbij speelt de uitdaging van een optimale match tussen fondsen die in aanmerking komen voor een gedeelde kring, een belangrijke rol. Het is een complex en intensief proces. Om fondsbestuurders inzicht te geven, zodat ze eventueel zelf het initiatief kunnen nemen én om hen comfort te bieden bij de keuze voor een gedeelde kring, ontwikkelde Centraal Beheer APF de Fondsenvergelijker: een nieuwe online-analyse oplossing waarmee potentiële kringgenoten gestructureerd met elkaar in gesprek kunnen komen.

De Fondsenvergelijker: inzicht in een match tussen fondsen

In de database van de Fondsenvergelijker op de site van Centraal Beheer APF zijn relevante gegevens geladen van de Nederlandse OPF’en die actief zijn. Aan de hand van acht criteria wordt getoetst tot op welke hoogte fondsen bij elkaar passen: dekkingsgraad, vermogen, vereiste dekkingsgraad, premiedekkingsgraad, premieratio, renteafdekkingsbeleid, sector en soort regeling. Zo kan een fondsbestuurder, of diens adviseur natuurlijk, zelfstandig en op een gebruiksvriendelijke manier zien met welke fondsen op deze punten een match is. Het resultaat wordt gepresenteerd in de vorm van een Top 5 van potentiële kringgenoten. Natuurlijk kan de fondsbestuurder ‘spelen’ met de ingevoerde waardes en de zwaarte van de criteria. Waarna de Fondsenvergelijker telkens een aangepast voorstel oplevert.

Beide adviseurs hebben al kennisgemaakt met de Fondsenvergelijker. Tobias Bastian: “Een goed idee. Juist om die emotie los te laten”. Jan Meijer is wat afwachtender: “Op zichzelf prima om partijen aan elkaar te laten wennen, maar vergeet niet dat het proces daarna nog heel ingewikkeld is.” Jop Versteegt, directeur Business Development voor Centraal Beheer APF zegt: “We zijn er voor grote en kleine fondsen. Niet alleen voor fondsen die een eigen kring kiezen, maar ook voor fondsen die willen samenwerken in een gedeelde kring. Voor al deze partijen willen we een kennispartner zijn. Daarom ontwikkelden we de Fondsenvergelijker. Een innovatief, maar vooral handig hulpmiddel voor fondsbestuurders om te zien welke andere fondsen in aanmerking komen voor het delen van een kring. Je zou het kunnen zien als een dating-analyse voor consoliderende fondsen.”

Probeer Fondsenvergelijker kosteloos uit met uw fonds of elk ander ondernemingspensioenfonds binnen Nederland.

NAAR BOVEN