Pensioenfonds Cindu wil een kring delen. Wie doet er mee?

Begin dit jaar sloot Pensioenfonds Cindu International zich aan bij Centraal Beheer APF. Doelbewust in een kring die open staat voor andere fondsen, om zo samen maximale efficiency- en schaalvoordelen te behalen. Drie ex-bestuursleden vertellen over de besluitvorming, de selectie en de overstap.

 

We praten met drie ex-bestuursleden: Rita van Ewijk (voorzitter), Anton Hoorman (lid namens de gepensioneerden) en Fred Schroers (lid namens de werknemers).

Pensioenfondsenkring 1

Op 1 januari 2019 zijn het vermogen en de aanspraken van Stichting Pensioenfonds Cindu International overgedragen aan Centraal Beheer APF. Dit gebeurde samen met de toekomstige pensioenopbouw van werkgever Rütgers Resins, dat zich later in de lange geschiedenis van Cindu (een acroniem van Chemische Industrie Uithoorn) had aangesloten bij het pensioenfonds. De kring waarvan Cindu nu als eerste is toegetreden, heet nuchter: Pensioenfondsenkring 1. De ex-bestuursleden, die tot aan de liquidatie in de loop van 2019 nog zitting hebben in het zogenaamde college van vereffenaars, zijn namens alle deelnemers blij met de toekomstbestendige oplossing en het soepele overdrachtsproces.

Overwegingen

Wat waren de aanvankelijke overwegingen om op zoek te gaan naar consolidatie? Anton Hoorman: “We waren een gezond fonds, met een hoge dekkingsgraad. Maar we hadden ook te maken met vergrijzing, door relatief weinig actieven, en met governance-druk, waarvan we toenemende kosten verwachtten.” En vervolgens, hoe verloopt de besluitvorming daarna? “Dan ga je met een groot aantal stakeholders in gesprek”, antwoordt Rita van Ewijk. “Met de OR, de vakbonden en de werkgever. Je schakelt een adviseur in. Je stelt een lange lijst met criteria op. En daarna ga je op zoek naar een oplossing en een aanbieder. Een verzekeraar sloten we eigenlijk al snel uit, door de lage rente en daardoor hoge kosten.” Fred Schroers vult aan: “Ook een BPF viel af, want deze optie biedt met onze hogere dekkingsgraad weinig perspectief.” Zodat uiteindelijk het nieuwste alternatief van het algemeen pensioenfonds (APF) in beeld kwam.

Beauty parade

Vijf APF’s werden uitgenodigd om te komen pitchen, nadat twee andere al in het RFP-proces waren afgevallen. Anton Hoorman: “Natuurlijk gaat het om de cijfers. Maar afgezien daarvan kun je al veel afleiden van je eerste indruk: de houding van de organisatie die de presentatie geeft. We zagen grote verschillen. In de professionaliteit van de voorbereiding, de aandacht, de bereidheid om flexibel mee te denken, de gretigheid. Hierin wist Centraal Beheer APF zich positief te onderscheiden.”

Selectie

Maar uiteindelijk gaat het om de harde criteria. “Natuurlijk,” zegt Rita van Ewijk. “Van de drie APF’s die op de shortlist overbleven, scoorde Centraal Beheer APF ook op harde criteria het best. Drie punten sprongen eruit. Dat was ten eerste het kostenelement, zowel van de transitie zelf als de jaarlijkse kosten. Ten tweede de flexibiliteit, de inpasbaarheid, onder meer voor ons premiebeleid. En ten derde het overtuigende beleggingsbeleid.”

Geen emotie, maar ratio

In tegenstelling tot Cindu kiezen veel van de grotere pensioenfondsen die toetreden tot een APF, voor een eigen, niet-gedeelde kring. Een veelgehoorde reden daarvoor is het zo veel mogelijk behouden van de eigen identiteit. Helaas is dat vaak ingegeven door emotie, die geen goede raadgever is. Uiteindelijk zijn het juist de gedeelde kringen die het meest kunnen profiteren van de potentiële voordelen die een APF biedt: door samenwerking niet alleen efficiënter, maar ook toekomstbestendiger streven naar hogere opbrengsten, om die met elkaar te delen. Fred Schroers: “Voor ons stond het belang van de deelnemer voorop. En dat belang is het meest gediend in een kring die kan groeien. Wel hebben we zaken voor toekomstige toetredingen afgekaart, zoals voldoende premiedekkingsgraad. En we behouden natuurlijk een stem via het belanghebbendenorgaan.”

Overgang

Waar Fred Schroers aan refereert, is de zeggenschap die een zittend fonds bij Centraal Beheer APF via het belanghebbendenorgaan (BO) behoudt over de toetreding van nieuwe fondsen. In het BO van Pensioenfondsenkring 1 heeft Anton Hoorman onlangs plaatsgenomen. Maar eerst moet de overgang tot en met de liquidatie worden afgerond. Hoe is het proces tot nu toe verlopen? Rita van Ewijk: “Heel professioneel; daar is geen enkele twijfel over. Van onze kant hebben we voor de daadwerkelijke transitie geen extra adviseur ingeschakeld. Over de begeleiding door Centraal Beheer APF zijn we vol lof. De transitiemanager heeft ons veel werk uit handen genomen, terwijl we voortdurend de regie hebben behouden Een voorwaarde is dat je tegenover een ervaren deskundige vanuit het bestuur een gelijkwaardige gesprekspartner kunt plaatsen.”

En wat vinden de deelnemers? Fred Schroers: “We hebben veel positieve feedback gekregen. Maar ook vooraf zagen de deelnemers het nut en de noodzaak van de overstap goed in. In januari zijn de uitkeringen netjes binnengekomen. En dat is voorlopig het belangrijkste.” Rita van Ewijk besluit: “Het is ons goed bevallen. Natuurlijk was het niet altijd even gemakkelijk, maar onder de streep kun je zeggen: alle verwachtingen zijn uitgekomen en alle beloften zijn waargemaakt. En alles was bespreekbaar; de lijn was gewoon altijd open.”

  • De Fondsenvergelijker: voor het vinden van potentiële partners

    In een gedeelde pensioenfondsenkring moet het met de nieuwe toetreder niet alleen klikken op premiedekkingsgraad. Andere criteria zijn o.a.: vermogen, vereiste dekkingsgraad, premieratio, beleggingsbeleid inclusief renteafdekkings- en valutabeleid, sector en soort regeling. Hiermee tast Centraal Beheer APF nu zijn ruime netwerk af, op zoek naar kringgenoten. Tegelijkertijd stelt Centraal Beheer APF een digitaal hulpmiddel beschikbaar waarmee potentiële partners – op basis van enkele criteria – zelf met elkaar in gesprek kunnen komen: de Fondsenvergelijker. Hiervoor zijn in de database relevante gegevens geladen van actieve Nederlandse ondernemingspensioenfondsen. Aan de hand van de genoemde criteria kan zo worden getoetst of fondsen bij elkaar passen. Zo kan een fondsbestuurder, of de adviseur natuurlijk, zelfstandig en gemakkelijk zien met welke fondsen een match is. Het resultaat wordt gepresenteerd in de vorm van een top 5 van potentiële kringgenoten. Natuurlijk kan de fondsbestuurder ‘spelen’ met de ingevoerde waardes en de zwaarte van de criteria. Waarna de Fondsenvergelijker telkens een aangepast voorstel oplevert. Wel belangrijk om te beseffen: na het eerste contact dat de Fondsenvergelijker legt, valt er nog veel te doen. Daarbij kan Centraal Beheer APF alle ondersteuning geven. De Fondsenvergelijker is handig en belangrijk, maar toch vooral een eerste stap. De Fondsenvergelijker is beschikbaar via de website van Centraal Beheer APF.

  • De inrichting en ambities van Pensioenfondsenkring 1

    Pensioenfondsenkring 1 is een zogenaamde multi-client-kring. Zo’n gedeelde kring is er voor gelijkgestemde pensioenfondsen en grote werkgevers, die behoefte hebben aan ‘parameters op maat’, maar ook willen profiteren van schaalvoordelen en de krachtige bedrijfsvoering van Centraal Beheer APF. Diverse parameters bepalen het karakter van de kring, waaronder het beleggingsbeleid (de risicohouding), de dekkingsgraad, de premiestelling en het premiestuur. Daarnaast staat een evenwichtige afweging van belangen centraal: zowel van de deelnemers van het toetredende pensioenfonds als van andere deelnemers in Centraal Beheer APF.

    De inrichting van de kring wordt samen bepaald. De financiële parameters worden aangepast aan de behoefte van de eerste toetredende partij (in dit geval Cindu) en zijn daarmee leidend voor nieuwe toetreders. Clustering is optimaal als de dekkingsgraden van de fondsen in de kring binnen een bandbreedte van 5% blijven. Nieuwe toetreders kunnen hun eigen pensioentoezegging vormgeven binnen de vastgestelde parameters en zeer brede mogelijkheden van Centraal Beheer APF. In het geval van Pensioenfondsenkring 1 volgen zij het samen met Cindu reeds vastgestelde premie- en beleggingsbeleid.

    De multi-client-kring, dus ook Pensioenfondsenkring 1, heeft een groot groeipotentieel. Dit kan veel bijdragen aan het verbeteren van het pensioenresultaat. Door de verwachte instroom van nieuwe, actieve deelnemers kan ook de duratie van de verplichtingen worden verlengd, wat het rendement kan verbeteren en het indexatiepotentieel. Centraal Beheer APF is zeer gemotiveerd om dit perspectief voor een groeiend aantal relaties te openen.

Lees meer over de Fondsenvergelijker

Pensioenfonds Cindu wil een kring delen. Wie doet er mee?
2 stem(men)

NAAR BOVEN