Het APF, nu al de ideale oplossing voor het verplichtgestelde BPF?

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) kan ook een oplossing bieden voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen (BPF’en) die bereid zijn om nieuwe opbouw en liggende aanspraken te splitsen.

 

De toekomstige opbouw, die gebaseerd is op de verplichtstelling, ondergebracht bij een BPF dat zijn werkingssfeer uitbreidt, de reeds opgebouwde aanspraken ondergebracht bij het APF.
Aanzienlijke kortingen kunnen voorkomen worden, een eventueel grondslagenverschil eenvoudiger opgelost en belangrijke reducties gerealiseerd op het gebied van transactiekosten. Een nieuw perspectief aan de horizon, een uitstekend alternatief.

In de Pensioen Pro is een redactioneel artikel over deze bijdrage verschenen.

Downloads

Het APF, nu al de ideale oplossing voor het verplichtgestelde BPF?
Geef je mening

NAAR BOVEN