APF versus PPI en het belang van doorbeleggen als standaardkeuze

Eerder hebben we hier al uiteengezet waarom Centraal Beheer APF een beter alternatief kan zijn dan een PPI. Maar vooral het cruciale belang daarbij van doorbeleggen als standaardkeuze kunnen we door de actualiteit van het onderwerp niet vaak genoeg benadrukken.

 

Als het om DC- ofwel beschikbare-premieregelingen gaat, draait de ‘strijd’ om de keuze tussen een PPI (premiepensioeninstelling) of een APF (algemeen pensioenfonds). Als werkgever wil je weten: wat zijn de verschillen? Daarop gaf collega Jop Versteegt vorig jaar zomer in zijn blog een helder antwoord. Hij ziet een APF door zijn onderscheidende kwaliteiten als de opvolger van de PPI. Een cruciaal voordeel dat door nieuwe wetgeving op de voorgrond treedt, is de mogelijkheid om in Centraal Beheer APF aan te sturen op doorbeleggen na de pensioendatum, en wel als standaardkeuze (ook wel defaultkeuze genoemd).

Wet verbeterde premieregeling maakt doorbeleggen mogelijk

In september 2016 trad de Wet verbeterde premieregeling in werking. Sindsdien is het bij DC-regelingen mogelijk om aan te sturen op doorbeleggen na de pensioendatum, dus in de uitkeringsfase. Het pensioenresultaat zal daardoor verbeteren, zo tonen studies aan. Centraal Beheer APF zal deze optie daarom per 1 januari 2018 aanbieden aan de deelnemers als standaardkeuze. Destijds benadrukte Jop Versteegt, vooruitlopend op de nieuwe wet, het grote belang van juist die standaardkeuze, die een PPI niet kan aanbieden.

Waarom de standaardkeuze zo belangrijk is

De nieuwe wetgeving geldt natuurlijk voor alle DC-regelingen. Ook PPI’s kunnen deelnemers aanbieden om aan te sturen op doorbeleggen. Echter, en daar zit ‘m de crux, een PPI kan dat volgens dezelfde wetgeving niet als standaardkeuze voorleggen. In de praktijk maakt dat heel veel uit. Het is een feit dat de overgrote meerderheid van de deelnemers in een pensioenregeling nog niet echt stil staat bij pensioen. Enkele deelnemers verdiepen zich erin. Wat betekent dat het overgrote deel van hen de kans op een beter pensioenresultaat misloopt als doorbeleggen niet de standaardkeuze zou zijn. Dit omdat deze deelnemers de standaardkeuze van hun pensioenuitvoerder volgen. Maar niet bij Centraal Beheer APF. Bij ons geldt juist het omgekeerde. Door standaard aan te sturen op doorbeleggen, zorgen wij ervoor dat verreweg de meeste deelnemers gaan profiteren van de voordelen die doorbeleggen biedt. Dit is uniek, leidt voor de deelnemer naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat en laat daarmee zien dat wij het belang van de deelnemer vooropstellen.

Collectieve versus individuele resultatendeling

Naast de standaardkeuze is er nog een belangrijk pluspunt van Centraal Beheer APF ten opzichte van een PPI. En dat is de collectieve resultatendeling die wij toepassen, tegenover de individuele resultatendeling waar een PPI van uitgaat. Wij kiezen er doelbewust voor om de deling van collectieve resultaten over tien jaar te spreiden. Daarmee willen we de deelnemer een zo stabiel mogelijk pensioeninkomen geven.

Het bereiken van de deelnemer

Wij willen op een begrijpelijke manier met deelnemers communiceren en hen zo veel mogelijk betrekken bij hun pensioen. Een mooi voorbeeld van begrijpelijk communiceren is onze innovatieve Beleggingsbalans. Daarmee kan de deelnemer op een intuïtieve manier zijn risicohouding bepalen en aanpassen, en bovendien zien wat de gevolgen van zijn keuzes zijn. Hij bepaalt zo zelf zijn verdeling van mogelijke pensioenuitkomsten. De portal waarmee we met deelnemers communiceren, heeft onlangs de PBM Communicatieprijs 2017 gewonnen. Daar zijn we trots op, vooral doordat de jury oordeelde dat onze portal zich onderscheidt door “meer effectiviteit bij het bereiken van deelnemers”.

Kortom

Een APF biedt meer mogelijkheden, gemak en schaalgrootte dan een PPI. Nu doorbeleggen na de pensioendatum actueel is, zijn het aansturen daarop als standaardkeuze en de collectieve resultatendeling twee cruciale aanvullende pluspunten van Centraal Beheer APF. Waarin wij ons bovendien onderscheiden van andere aanbieders van DC-regelingen, is onze grote aandacht voor een begrijpelijke communicatie met de deelnemer en onze andere inspanningen om hem steeds meer bij zijn pensioen te betrekken.

APF versus PPI en het belang van doorbeleggen als standaardkeuze
2 stem(men)

NAAR BOVEN