Centraal Beheer APF blij met overeenstemming pensioenakkoord

Kabinet en sociale partners maakten afspraken over hervorming van ons pensioenstelsel. Centraal Beheer APF vindt dit een belangrijke en goede stap in de richting van een beter pensioenstelsel.

 

Het pensioenstelsel in Nederland is ingewikkeld. Een hervorming ervan is dat helemaal. Duidelijk is dat kabinet en sociale partners nog veel moeten uitwerken. Er komen nieuwe regels van de overheid. De gevolgen van die regels zijn ook van invloed op ons pensioenfonds. Invoering van de regels zal veel werk met zich meebrengen. Wij bereiden ons voor zodat er voor u en de deelnemers zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt.

Wat waren de doelen van het nieuwe pensioenstelsel?

Het pensioenakkoord is gebaseerd op het SER-advies Naar een nieuw pensioenstelsel. Bij de vakbonden en in de politiek is er breed draagvlak voor. De hervorming moet leiden tot een meer toekomstbestendig pensioenstelsel dat:

  • beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt;
  • pensioen meer inzichtelijk en persoonlijker maakt; en
  • eerder perspectief biedt op een koopkrachtig pensioen voor alle generaties.

Wat zijn belangrijke afspraken uit het pensioenakkoord?

  • De AOW-leeftijd stijgt minder snel en wordt in 2020 en 2021 bevroren op 66 jaar en 4 maanden
  • Pensioenfondsen hoeven minder buffers aan te houden
  • De kans op kortingen van de pensioenen is de komende jaren kleiner
  • Het pensioen kan eerder stijgen maar ook eerder dalen
  • Jongeren gaan meer pensioen opbouwen dan ouderen

Centraal Beheer APF volgt de uitwerking van de afspraken op de voet

Aandachtspunten bij de uitwerking zijn de nieuwe rekenregels, de premie, het beleggingsbeleid, de fiscale grenzen en de vormgeving van compensatie voor deelnemers die nadeel ondervinden van de wijzigingen. Wij houden u op de hoogte!

Lees het SER-advies ‘Naar een nieuw pensioenstelsel

Geef je mening

NAAR BOVEN