Pensioenfonds en werkgever Sligro Food Group kiezen voor 
Centraal Beheer APF

Na het onderbrengen van de pensioenregeling door werkgever Sligro Food Group, draagt Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group per 1 oktober 2019 ook haar verplichtingen en vermogen over aan Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF)

 

Pensioenfonds en werkgever Sligro Food Group willen het vermogen van de liggende aanspraken en toekomstige opbouw onderbrengen in de nieuw op te richten ‘Kring Sligro Food Group’ binnen Centraal Beheer APF. Enkele bestuurders van Pensioenfonds Sligro Food Group nemen zitting in het belanghebbendenorgaan van die eigen kring. De pensioenregeling wordt op een beperkt aantal punten aangepast in het kader van toekomstbestendigheid en passend bij de huidige pensioenontwikkelingen.

Toenemende regeldruk en stijgende uitvoeringskosten waren voor Pensioenfonds Sligro Food Group aanleiding voor een onderzoek naar de beste manier om de pensioenregeling uit te voeren. Rob van der Sluijs, voorzitter van Pensioenfonds Sligro Food Group en CFO van Sligro Food Group: “We  zochten naar een passende, kostenefficiënte en toekomstbestendige oplossing voor de uitvoering van onze pensioenregeling. De huidige vorm met een eigen pensioenfonds bleek daarin niet langer de beste keuze, maar de binding met de onderneming blijft voor ons wel van groot belang. De overstap naar een APF met een eigen kring voor Sligro Food Group is een passend alternatief gebleken. Tijdens het voortraject hebben de mensen van Centraal Beheer APF laten zien dat ze goed begrijpen wat er bij ons speelt. We hebben er vertrouwen in dat deze overstap past bij de eisen die wij stellen aan de toekomstbestendigheid van het pensioen en de dienstverlening aan onze deelnemers.”

Hans Kempen, vicevoorzitter van Centraal Beheer APF: “We zijn bijzonder blij met de toetreding van Pensioenfonds en werkgever Sligro Food Group. In het voortraject bleek al snel dat deze werkgever en dit fonds op een professionele manier naar de toekomst van pensioen kijken en bereid zijn hierin bewuste stappen te zetten. We kijken uit naar een goede en prettige samenwerking.”

Pensioenfonds en werkgever Sligro Food Group kiezen voor 
Centraal Beheer APF
6 stem(men)

NAAR BOVEN