Pensioenfonds Scildon kiest voor Centraal Beheer APF

Stichting Pensioenfonds Scildon wil haar verplichtingen en vermogen per 1 oktober 2019 overdragen aan Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF). Beide partijen hebben daartoe een intentieverklaring getekend. Het gaat om de opgebouwde aanspraken van circa 440 deelnemers en een vermogen van rond de 60 miljoen euro.

 

Pensioenfonds Scildon heeft de intentie om de opgebouwde aanspraken en het vermogen onder te brengen in de standaardkring ‘Stabiliteit’ van Centraal Beheer APF. Het fonds kiest hiervoor vanwege de kracht van samenwerking met andere werkgevers en pensioenfondsen en de balans tussen deelnemerbehoeften en toekomstbestendigheid van het pensioen.
De pensioenregeling voor de actieve deelnemers wordt aangepast naar een beschikbare premieregeling. De directie van Scildon is voornemens de uitvoering hiervan onder te brengen in het eigen product ‘Prisma Pensioen’. Dit is een moderne en overzichtelijke pensioenregeling op basis van beleggen, die het mogelijk maakt het pensioen maximaal te laten aansluiten op de individuele wensen van de werknemers.

Mooie en efficiënte oplossing

Gonny Dunnink, voorzitter van Pensioenfonds Scildon: “Uit onderzoek is ons gebleken dat de huidige uitvoeringsvorm onvoldoende toekomstbestendig is. Dit geldt zowel vanuit uitvoeringseisen als vanuit kostenaspect. Bovendien zou Pensioenfonds Scildon door deze ontwikkeling een zogeheten gesloten fonds worden. Voor onze liggende aanspraken biedt Centraal Beheer APF een mooie en efficiënte oplossing, die past bij onze eisen voor toekomstbestendigheid en optimale bediening van alle belanghebbenden van ons fonds.”

Bijzonder trots

Huub Hannen, bestuursvoorzitter van Centraal Beheer APF: ”Al vanaf het begin van ons intensieve contact heeft Pensioenfonds Scildon bewust gekozen voor een standaardkring en daarmee voor optimale krachtenbundeling van werkgevers en pensioenfondsen binnen ons APF. We zijn bijzonder trots dat we hen dit najaar mogen verwelkomen.”

NAAR BOVEN