Innovatief beleggen: Automatisch Sturen

Pensioen moet meebewegen. En een deelnemer moet makkelijk, maar verantwoord pensioenkeuzes kunnen maken. Automatisch Sturen is een nieuwe manier van beleggen binnen de beschikbare premieregeling, dat dit allebei waarmaakt.

“Automatisch Sturen van Centraal Beheer APF geeft, rekening houdend met zowel verwachting van pensioen als de risico’s daar omheen, gelijke of betere resultaten dan traditionele DC-producten.” Bron: Mercer

“De pensioenuitkomsten bij Automatisch Sturen van Centraal Beheer APF hebben gemiddeld een licht hogere waardering (“nut”) bij een zelfde premie-inleg.” Bron: Willis Towers Watson

Bekijk de paper

Wat is de Beleggingsbalans?

Met de Beleggingsbalans kiest de deelnemer de best passende verdeling van kansen op verschillende pensioenuitkomsten. Hoe werkt dit?

Automatisch Sturen houdt rekening met de deelnemer

Veranderingen in de economie en in het leven van de deelnemer hebben invloed op het pensioeninkomen. Hierdoor sluiten beleggingen soms niet meer aan op de ‘risicohouding’ van de deelnemer, oftewel: wat de deelnemer een goede verhouding vindt van risico’s en kansen om tot een optimaal pensioen te komen. Traditioneel pensioenbeleggen houdt hier geen rekening mee. Automatisch Sturen wel.

De risicohouding van de deelnemer bepaalt

Elke deelnemer bepaalt zelf wat hij een goede verhouding vindt van risico’s en kansen voor een optimaal pensioen. Minder risico betekent kans op een lager pensioen, maar meer zekerheid over de hoogte ervan. Meer risico betekent kans op een hoger pensioen óf een lager pensioen als het rendement tegenvalt. Onze ‘Beleggingsbalans’ helpt de deelnemer om makkelijk zijn pensioendoel vast -of bij te stellen en zijn risicohouding te kiezen.

Bijsturen op beleggingen gaat automatisch

Als de deelnemer een risicohouding heeft gekozen stimuleren we hem regelmatig om in ‘Mijn Pensioen‘ aan te geven of die risicohouding nog steeds zijn voorkeur heeft, of dat hij liever iets anders kiest. Als hij niets aangeeft, sturen wij automatisch elke maand bij op basis van een gemiddelde risicohouding en de kans op een bepaalde pensioenuitkomst die daarbij hoort. Zo werkt Automatisch Sturen altijd in het voordeel van de deelnemer. Ook als hij niets kiest.

Automatisch Sturen is als een navigatiesysteem

Dankzij de Beleggingsbalans is Automatisch Sturen voor de deelnemer net zo makkelijk als het bedienen van een navigatiesysteem in een zelfrijdende auto. De deelnemer kiest zijn reisdoel en op basis van persoonlijke instellingen wordt de beste route bepaald. Onderweg kunnen er obstakels zijn zoals file of slecht weer, maar door een alternatieve route te nemen is het toch mogelijk om op tijd de bestemming te bereiken. Dit doen we ook met Automatisch Sturen: iedere maand kijken we wat de beste route is voor de deelnemer om op pensioenleeftijd zijn pensioendoel te bereiken.

Pensioen begrijpelijk maken voor de deelnemer

Automatisch Sturen is een innovatieve pensioenoplossing die we ook begrijpelijk maken voor de deelnemer. Met een ‘geleide dialoog’ nemen we de deelnemer stap-voor-stap mee in het vaststellen van zijn risicohouding, zijn huidige pensioensituatie en de mogelijkheden om tot een optimaal pensioen te komen. Alle communicatie is digitaal en verloopt via simpele, visueel gepresenteerde keuzes.

Mijn Pensioen brengt de deelnemer nog een stap dichterbij

Op dezelfde gebruiksvriendelijke manier geven we in Mijn Pensioen de deelnemer inzicht in zijn inkomen als hij met pensioen gaat. De bedragen drukken we uit in euro’s van nu. We laten zien wat hij nodig heeft als hij met pensioen gaat en geven inzicht in de gevolgen van tegenvallende beleggingsresultaten. Ook laten we zien wat de deelnemer kan kopen als hij eerder of later stopt met werken, een hogere of lagere premie betaalt, of als hij voor meer of minder beleggingsrisico kiest.