De voordelen van onze DC-oplossing

Mensen willen keuzes maken over hun pensioen. Dat maken wij mogelijk. Onze DC-oplossing is gericht op de toekomst en past naadloos in onze maatschappelijke visie: een goed pensioen voor iedereen.

Alle regelingen bij één pensioenfonds

Van elke pensioenvorm en elk pensioenproduct is samenwerking de basis. En elk individueel contract profiteert van de schaalvoordelen die samenwerking oplevert. Of dit nu een DB-, DC- of CDC-regeling is. En zowel in een eigen of pensioenfondsenkring als in een standaardkring. Zo bieden we ook een oplossing voor fondsen en werkgevers die verschillende regelingen combineren.

De voordelen van onze DC-oplossing

 • Doorbeleggen

  • Standaard in DC (default): de deelnemer loopt geen kans op beter pensioen mis.
  • Een hoger verwacht pensioen (5 tot 15%) tegen een acceptabel risico.
  • Een variabel pensioen, maar zonder grote schommelingen.
 • Automatisch Sturen

  • Een nieuwe manier van bepalen hoe te beleggen in DC, rekening houdend met veranderingen in de wereld én in het leven van de deelnemer.
  • Een nieuwe manier van communiceren met de deelnemer, volledig digitaal, op een begrijpelijke manier, in reële bedragen, zonder moeilijke keuzes.
  • De deelnemer zit aan het stuur: bediening even simpel als de navigatie in zijn auto.
  • Automatisch: werkt ook als de deelnemer niets doet!

  Lees meer over Automatisch Sturen »

 • Innovatieve en volledig digitale communicatie

  • 24/7 in één oogopslag zicht en grip op al uw pensioenregelingen.
  • Uniek portal geeft deelnemer niet alleen inzicht en overzicht, maar betrekt hem ook echt bij zijn pensioen (PBM Communicatieprijs 2017).
  • Deelnemerportal met unieke Beleggingsbalans voor het bepalen van risicobereidheid.
 • Alle regelingen onder één dak

  • Naast DC kunnen we alle andere typen regelingen aan binnen hetzelfde fonds.
  • De communicatie over al uw regelingen verloopt overzichtelijk via één portal. Zowel voor de werkgever als voor de deelnemer
  • Alle veranderingen die u wilt doorvoeren in uw regeling, zoals overstappen naar een andere regeling voor huidige of toekomstige deelnemers, zijn mogelijk binnen hetzelfde fonds en zonder wisseling van fonds.
 • Marktrentestaffels

  • Gebaseerd op een rekenrente van 2% en 2,5%.
  • Voor bruto pensioenregelingen.
  • Draagt bij aan de overgang van DB- naar DC-regelingen.
 • Schaalgrootte en risicospreiding voor een beter pensioenresultaat

  • In onze coöperatieve oorsprong schuilt onze kracht. Dat betekent: resultaat en risico’s met elkaar delen.
  • Door alle regelingen in één fonds te beheren, kunnen we collectief beleggen en belangrijk schaalvoordeel behalen. Dat komt ten goede aan het pensioenresultaat.
  • We behalen schaalvoordeel door bestuur, IT, administratie en ondersteuning met elkaar te delen. Ook dat draagt bij aan meer pensioen per ingelegde euro.
 • Lage en budgetteerbare lasten

  • Scherpe prijs door schaalvoordeel.
  • Lage risicopremies.
 • Nabestaandenpensioen

  • Sterke verlaging tarieven en opslagen.
  • Herverzekerd bij elipsLife.
  • Geldt ook voor de opslag premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
  • Uitbereiding door keuzemogelijkheid voor stijgende uitkeringen.
 • Overzichtelijke governance

  • Een onafhankelijk, compact en professioneel bestuur bepaalt het beleid.
  • Het beleid wordt getoetst door een onafhankelijke raad van toezicht.
  • Een belanghebbendenorgaan behartigt de belangen van deelnemers en werkgevers. U bepaalt zelf of u actief inspraak wilt hebben of juist niet.
  • Platform Samen Pensioen bevordert inspraak en betrokkenheid onder deelnemers.