Kans op meer pensioen met doorbeleggen

Vroeger moesten deelnemers aan een pensioenregeling uiterlijk op de pensioendatum een levenslange vaste pensioenuitkering aankopen. Dat is veranderd. De deelnemer kan nu ook na zijn pensioendatum blijven beleggen. Zo krijgt hij meer invloed op zijn pensioenkapitaal. En wat vooral belangrijk is: hij maakt een aanzienlijke kans op een hogere pensioenuitkering. Bij Centraal Beheer APF is doorbeleggen een standaard keuze.

Paper Doorbeleggen

Doorbeleggen biedt een mooie nieuwe keuze aan deelnemers. Het opgebouwde pensioenkapitaal moest eerder uiterlijk op de pensioendatum worden gebruikt voor het inkopen van een vaste levenslange uitkering. Met doorbeleggen hoeft dat niet meer en er ontstaat naar verwachting een hoger pensioen. Lees meer over de werking en inrichting van doorbeleggen.

Bekijk de paper doorbeleggen

Wat kan doorbeleggen voor u betekenen?

Doorbeleggen kan leiden tot een variabele pensioenuitkering van misschien wel 15% hoger dan een vaste uitkering. Hoe?

Wat is belangrijk bij doorbeleggen?

Wij vinden doorbeleggen een goede manier om de kans op een hogere pensioenuitkering te vergroten. Wat is daarbij goed om te weten?

Wat is doorbeleggen bij Centraal Beheer APF?

Bij ons is doorbeleggen voor een pensioenuitkering standaard de beste keuze. Waarom?

Wij bieden doorbeleggen standaard aan

De meeste deelnemers houden zich niet actief bezig met hun pensioen en volgen de keuzes die hun pensioenfonds voor hun maakt. Meestal betekent dat dat er op de pensioendatum een levenslange vaste pensioenuitkering wordt aangekocht. Zonde als deelnemers daardoor de kans op een hogere uitkering mislopen. Daarom is doorbeleggen een standaard-onderdeel van onze DC-regeling. Bij Centraal Beheer APF zijn we er op basis van ervaring van overtuigd dat doorbeleggen de deelnemer uiteindelijk een beter pensioen oplevert.

De deelnemer krijgt een variabele pensioenuitkering

In plaats van een vaste uitkering aankopen op de pensioendatum blijft de deelnemer doorbeleggen met zijn pensioenkapitaal. Zijn pensioenuitkering wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de beleggingsresultaten en daardoor variabel. Dit is niet zonder risico. Maar uit studies blijkt dat doorbeleggen leidt tot een uitkering oplopend tot 15% hoger dan wanneer voor een vaste uitkering wordt gekozen.

Minder afhankelijk van de rentestand op één moment

Voorheen werd het beleggingsrisico vaak afgebouwd naarmate de pensioendatum dichterbij kwam. Dit om het risico te verlagen dat het pensioenkapitaal in de laatste periode nog fors kon afnemen door een lage rentestand. Met doorbeleggen is dat ene moment waarop de pensioenuitkering wordt gekocht er niet meer. Dus het risico hoeft niet te worden afgebouwd. Ook dat draagt bij aan de naar verwachting hogere pensioenuitkering.

Kiezen voor dalende of gelijkblijvende variabele uitkering

De deelnemer in de DC-kring van Centraal Beheer APF kan kiezen voor een dalende of gelijkblijvende variabele uitkering. De dalende uitkering is onze standaardkeuze. Naar verwachting zal de uitkering niet dalen in euro’s, door het extra rendement dat wordt behaald. Bij de stijgende variabele uitkering begint de deelnemer met een lagere uitkering die in de loop van de tijd hoger zal worden dan de dalende uitkering.

Een variabele uitkering die toch stabiel is

Forse schommelingen in de pensioenuitkering zijn ongewenst. We willen de deelnemer zoveel mogelijk laten weten waar hij financieel aan toe is. Daarom verdelen we het beleggingsresultaat over een bepaald jaar steeds over de 10 jaren erna. Dat noemen we het uitsmeermechanisme. Door elk jaar het resultaat uit te smeren, worden mee- en tegenvallers met elkaar verrekend en blijft de uitkering zo stabiel mogelijk.

Samen de risico’s delen in een collectief

Doorbeleggen kan individueel maar ook collectief. Wij kiezen voor de deelnemers voor dat laatste. De risico’s worden dan gedeeld en gespreid. De deelnemer treedt op zijn pensioendatum toe tot een collectieve toedelingskring. Zijn pensioenkapitaal wordt toegevoegd aan het vermogen van die kring. Het resultaat van de kring wordt elk jaar vastgesteld op basis van de collectieve dekkingsgraad. Op basis van dat resultaat wordt de hoogte van de pensioenuitkering elk jaar opnieuw vastgesteld.

Doorbeleggen is standaard maar niet verplicht

Wij zijn ervan overtuigd dat doorbeleggen een goede manier is om de kans op een hogere pensioenuitkering aanzienlijk te vergroten. Maar de deelnemer is natuurlijk niet verplicht om door te beleggen. Hij kan ook kiezen voor de aankoop van een levenslange vaste pensioenuitkering vanaf de pensioendatum.