Deelnemercommunicatie

‘Mijn Pensioen’ is dé centrale online plek voor deelnemers van het Centraal Beheer APF dat inmiddels al voor vele werkgevers is geactiveerd. Hier vindt elke deelnemer alle informatie die nodig is om eenvoudig inzicht te krijgen in zijn pensioen.

Centraal Beheer APF kan via ‘Mijn Pensioen’ op verschillende manieren communiceren met deelnemers: via tekst, online flows, rekentools of animaties. Hierdoor ontstaat er communicatie op maat, de deelnemer kiest zelf op welke manier hij het liefst geïnformeerd wordt over zijn pensioen.

Centraal Beheer APF wint PBM communicatieprijs 2017

Centraal Beheer APF heeft tijdens het PBM Pensioensymposium 2017 een waardevolle prijs gekregen. De PBM communicatieprijs is met lovende woorden uitgereikt voor het beter kunnen bereiken van deelnemers met portaal ‘Mijn Pensioen’, dat volgens de jury “waarde toevoegt aan de pensioensector als geheel”. Bekijk onze inzending en een korte impressie van de uitreiking.

Mijn Pensioen geeft inzicht in de totale oudedagsvoorziening

De gedachte achter ‘Mijn Pensioen’ is deelnemers inzicht te geven in de totale oudedagsvoorziening. Een deelnemer krijgt dus niet alleen informatie over pensioen dat bij het Centraal Beheer APF is opgebouwd via de 2de pijler, maar kan zelf informatie toevoegen over opgebouwd vermogen via de 3de en 4de pijler én over pensioen dat is opgebouwd bij eerdere werkgevers.

Deelnemers maken stap voor stap de keuzes voor hun pensioen

De deelnemer kan in ‘Mijn Pensioen’ zelf ontdekken wat de financiële gevolgen zijn van keuzes en belangrijke gebeurtenissen in zijn of haar leven, zoals meer of minder werken, wel of niet eerder stoppen met werken, kinderen, huwelijk, arbeidsongeschiktheid of een scheiding. Per ‘life event’ heeft het portaal een functionaliteit die direct inspeelt op de specifieke behoefte van de deelnemer op dat moment. Via een rekenapplicatie kan de deelnemer gelijk de gevolgen zien van zijn persoonlijke situatie op zijn pensioen. Met de ‘Beleggingsbalans’ bepaalt de deelnemer binnen ‘Mijn Pensioen’ op een laagdrempelige manier zijn risicobereidheid.

In ‘Mijn Pensioen’ worden alle mogelijke deelnemerkeuzes van alle mogelijke pensioenregelingen centraal aangeboden. De gevolgen van de keuzes die een deelnemer maakt binnen zijn specifieke regeling zijn direct zichtbaar en worden direct online doorgegeven en in de administratie doorgevoerd.

  • Gelaagd communiceren helpt onze deelnemers

    Uit usabilitytests is gebleken dat deelnemers het lastig vinden om veel informatie tegelijkertijd te verwerken. De informatie op ‘Mijn Pensioen’wordt daarom stap voor stap aangeboden aan de deelnemer. De zogenaamde ‘geleide dialoog’ leidt tot beter begrip van de inhoud en meer helderheid over de keuzemogelijkheden.

  • We tonen bedragen die zijn vertaald zijn naar ‘euro’s van vandaag’

    Het opgebouwde pensioen dat de deelnemer ziet in ‘Mijn Pensioen’ is vertaald naar een nettobedrag van vandaag de dag. Hierdoor krijgt de deelnemer een reëler beeld van hoeveel pensioen er opgebouwd wordt en of er actie moeten worden ondernomen of niet. Een mooie bijdrage aan het pensioenbewustzijn nu en later.