Transitie pensioenfondsen

Een betrouwbare transitie, daar kan uw pensioenfonds bij het Centraal Beheer APF van op aan. Ongeacht de pensioenregeling en ongeacht het aantal deelnemers en de omvang van uw fonds.

Besluit u om over te stappen naar het Centraal Beheer APF?

Door onze ruime ervaring, flexibiliteit en een efficiënt administratieplatform is uw pensioenfonds verzekerd van een betrouwbare transitie.

De transitie naar het administratiesysteem is grotendeels gestandaardiseerd

Het invoeren van een nieuwe pensioenregeling voor pensioenfondsen vraagt ook maatwerk. Maar altijd volgen we eenzelfde gestructureerde aanpak en hebben we hetzelfde doel voor ogen: een kwalitatief hoogwaardige transitie waar u zo min mogelijk omkijken naar heeft.

Transitiemanager

De grote klanttransities worden aangestuurd door een transitiemanager. Uit ervaring weten we dat de transitie vaak het beste verloopt als de transitie in handen is van één transitiemanager. Bij het Centraal Beheer APF kunt u er voor kiezen zelf een Transitiemanager aan te stellen voor de zaken die de verantwoordelijkheid zijn van uw fonds. Maar u kunt ook gebruik maken van de ervaring van de Transitiemanager van het Centraal Beheer APF. Die coördineert dan het hele traject.
Wij willen u zoveel mogelijk werk uit handen nemen. Daarom stellen we een team samen dat gezamenlijk de transitie verzorgd. Dit doen we uiteraard in overleg met u en/of uw adviseur.

In ons team is alle kennis aanwezig om het hele proces succesvol te doorlopen. U heeft daarbij altijd één aanspreekpunt.

Transitie

Voor werkgevers of fondsen die instappen in het Centraal Beheer APF is een goede transitie essentieel. Om de transitie effectief en gecontroleerd te laten verlopen werken we vanuit het Centraal Beheer APF met werkpakketten. Deze werkpakketten zijn niet altijd voor iedere klant relevant. Afhankelijk van bijvoorbeeld toetreding tot een bestaande of een nieuwe kring wordt het transitietraject ingevuld. Per klant verschilt de intensiteit van het traject.

Werkpakket

  1. Contracten en afspraken
  2. Inrichten van de kring
  3. Overdracht beleggingen
  4. Nieuwe pensioenopbouw (DB / DC)
  5. Overdracht productie
  6. Overdracht pensioenen
  7. Overdracht archief
  8. Communicatie
  9. Liquideren pensioenfonds

Tijdens de transitie blijft u voortdurend op de hoogte

Voorafgaand aan een transitie wordt een transitieplan opgesteld. In dit plan worden de benodigde werkpakketten benoemd en ingevuld wie waarvoor verantwoordelijk is. Een transitie is een traject waarin we intensief samenwerken. Er is dus vaak onderlinge afstemming. Daarnaast krijgt u tussentijds rapportages over de voortgang van het traject. Zo bent u altijd op de hoogte. Daardoor weten we zeker dat wederzijdse wensen en verwachtingen op elkaar aansluiten. En als dat nodig is, dan kunnen we snel bijsturen.