Pensioenfondsen

In Nederland zijn er meerdere soorten pensioenfondsen mogelijk. Bekijk hieronder welke er zijn, met enkele belangrijke kenmerken per pensioenfonds.

Wat is een pensioenfonds?

Een pensioenfonds is een organisatie met als doel om volgens een pensioenregeling na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen. Deze uitkering doet zij aan (gewezen) deelnemers van het fonds, die daarvoor premie betaalden. En aan hun nabestaanden.

Tweede pijler oudedagsvoorziening

In het stelsel van oudedagsvoorzieningen wordt het pensioen bij een pensioenfonds vaak tweede pijler pensioen genoemd. De eerste pijler van de oudedagsvoorziening wordt gevormd door de AOW (een basisvoorziening). Deelname aan een pensioenfonds is vaak gerelateerd aan een arbeidsverhouding. De pensioenpremie wordt betaald door werkgever en/of deelnemers.

Soorten pensioenfondsen in Nederland

Nederland kent verschillende soorten pensioenfondsen. Zowel verplichte als niet-verplichte pensioenfondsen. Pensioenfondsen kunnen ingesteld zijn voor een bedrijfstak of beroepsgroep, of speciaal voor een grote onderneming.