Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd is voor iedereen verschillend. Dit hangt af van uw pensioenregeling.

Afhankelijk van uw pensioenregeling

De leeftijd waarop u uw pensioen ontvangt kan per regeling verschillen. In uw oude pensioenregeling kan uw pensioenleeftijd bijvoorbeeld 67 jaar of lager zijn. En in uw nieuwe regeling 68 jaar. Ook staat de pensioenleeftijd niet vast. Deze kan de komende jaren veranderen. U leest in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) wanneer u pensioen krijgt. Dit kan per pensioenregeling verschillend zijn.

De pensioenleeftijd kan worden aangepast

De pensioenleeftijd staat niet vast. Deze kan de komende jaren veranderen. Bijvoorbeeld omdat uw pensioenregeling wijzigt. Of omdat er besluiten zijn vanuit de overheid, waardoor de pensioenleeftijd in een pensioenregeling anders moet worden. Per januari 2018 is de pensioenleeftijd in veel regelingen aangepast (verhoogd) naar 68 jaar.

De pensioenleeftijd vs. AOW-leeftijd

Let op: de pensioenleeftijd is niet hetzelfde als uw AOW-leeftijd. Uw pensioenleeftijd kan anders zijn dan uw AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop u van de overheid AOW ontvangt. Dit kan anders zijn dan de leeftijd waarop u pensioen krijgt uit een pensioenregeling.
Lees meer over uw AOW-leeftijd.