Keuzes maken voor de toekomst

De consolidatiegolf in de pensioensector is al tientallen jaren gaande. En nog steeds ligt de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds als thema op menig bestuurstafel. Diverse opties liggen open, met aansluiting bij een APF als nieuwste alternatief. Cijfers van DNB laten zien dat de meeste ondernemingspensioenfondsen nu daarvoor kiezen.

Aanhoudende consolidatie

Al in 1997, toen Nederland nog ruim duizend pensioenfondsen telde, trad het proces in werking van concentratie, professionalisering, kwaliteitsverbetering en schaalvergroting in de sector. Tussen 2007 en 2017 nam het aantal fondsen verder af van zevenhonderd naar nog geen 270 nu. Vooral onder ondernemingspensioenfondsen is de daling opzienbarend: hun aantal daalde de afgelopen tien jaar met 70 procent van 605 naar 192. De cijfers zijn afkomstig van De Nederlandsche Bank (DNB), die opmerkt dat de consolidatiegolf nog niet voorbij is. Logisch, de uitdagingen zijn immers ook nog niet voorbij…

Doel en middel

Het doel van een pensioenfonds is om werknemers ook in de toekomst een goed pensioen te bezorgen. Als dat doel bereikbaar is door zelfstandig te blijven, prima. Zo niet, dan ligt de oplossing in de regel in samenwerking of opgaan in een groter geheel. Alle mogelijkheden moeten daarvoor onderzocht worden, met het belang van de werknemers voor ogen.

Samenwerken als oplossing

Een APF is een uitstekend alternatief voor fondsen die op zoek zijn naar toekomstbestendigheid. Het doel van deze krachtenbundeling is schaalvoordelen te behalen in de administratie en in het beheer van het gezamenlijk vermogen. Een APF staat daarmee voor solidariteit; voor het delen van risico’s en resultaten, gericht op een toekomstbestendig pensioen voor de individuele deelnemer. De meeste consoliderende fondsen kiezen inmiddels voor het APF. Een sterke opmars, die ook DNB onderkent.