Eigen kring

U wilt veel vrijheid. U wilt het beleid binnen de kring zelf bepalen. Waarbij u uw eigen identiteit houdt. Dan past deze kring bij u.

U kiest voor vrijheid

Sommige (grote) pensioenfondsen of werkgevers hebben de wens om hun huidige activiteiten onveranderd voort te zetten, met behoud van eigen identiteit. Maar wel onder de paraplu van een sterk collectief.

Voor hen is een gemeenschappelijke kring niet de meest geschikte oplossing en dus bieden we de mogelijkheid om een Eigen Kring in te richten. Met een eigen belanghebbendenorgaan en met maximale invloed op de eigen bedrijfsvoering, zodat het huidige beleid (nagenoeg) ongewijzigd voortgezet kan worden.

Uniek is dat Centraal Beheer APF professionele leden voor het belanghebbendenorgaan kan leveren, zodat de governance voor nu en in de toekomst geborgd is. Uiteraard kan de werkgever ook zelf leden of een deel van de leden voor het belanghebbendenorgaan aandragen; oud fondsbestuurders bijvoorbeeld.

Kenmerken Eigen Kring

  • Eventueel behoud van eigen grondslagen
  • Behoud van eigen dekkingsgraad (geen verrekening bij overgang)
  • Behoud van eigen identiteit
  • Eigen belanghebbendenorgaan (met mogelijkheid om professionals toe te voegen)
  • Lage kosten voor uitvoering en vermogensbeheer door schaalgrootte
  • Administratief gemak dankzij online administratie voor alle regelingen
  • Inzicht voor deelnemers in de totale oudedagsvoorziening
  • Inspraak op beleggingsbeleid (de risicohouding daarbinnen), dekkingsgraad, premiestelling, premiestuur en de kwalificatie regeling accountants (CDC)
  • Inspraak in de samenstelling van de pensioenregeling