Keuzehulp kringen

Bij Centraal Beheer APF hebben we onze pensioenoplossingen ondergebracht in zogenoemde “collectiviteitskringen”. Wilt u weten welke kring mogelijk bij u past? Of wilt u meer informatie over onze kringen? Vul dan de vragen in en u krijgt meer informatie over de kringen die mogelijk bij uw situatie passen.

U bent…

Is de werkgever aangesloten bij een pensioenfonds?
Aangesloten bij een pensioenfonds
Niet aangesloten bij een pensioenfonds
Geen keuze maken

Zowel werkgevers die hun pensioenregeling hebben ondergebracht bij een pensioenfonds als werkgevers die dat niet hebben gedaan, kunnen terecht bij het Centraal Beheer APF.

Let op! Een algemeen pensioenfonds is op basis van de huidige wetgeving niet toegankelijk voor regelingen die vallen onder een verplicht gesteld Bedrijfstak Pensioenfonds (BPF).

Is er voorkeur voor een gedeelde kring of voor een eigen kring?
Gedeelde kring
Gedeelde kring speciaal voor pensioenfondsen
Eigen kring

We bieden 3 soorten kringen aan: de gedeelde Standaardkringen, de gedeelde Pensioenfondsenkringen en de Eigen kringen.

Gedeelde Standaardkringen
De Standaardkringen zijn geschikt voor werkgevers en pensioenfondsen die de krachten willen bundelen en voor wie de door ons vastgestelde uitgangspunten van deze kringen passend zijn.

Gedeelde Pensioenfondsenkring
Binnen onze pensioenfondsenkringen bundelen we de krachten van gelijkgestemde pensioenfondsen. De financiële parameters worden aangepast aan de specifieke behoefte van een fonds of van fondsen. De fondsen in deze kring bepalen gezamenlijk de parameters. Die parameters hebben onder andere betrekking op de premiestelling, de risicohouding en de instapdekkingsgraad.

Eigen kringen
Sommige (grote) pensioenfondsen of werkgevers hebben de wens om hun huidige activiteiten onveranderd voort te zetten, met behoud van eigen identiteit, maar wel onder de paraplu van een sterk collectief. Pensioenfondsen of werkgevers in een Eigen kring kunnen zelf de parameters van de regeling bepalen. Die parameters hebben onder andere betrekking op de premiestelling, de risicohouding en de dekkingsgraad. De ondergrens voor een Eigen kring is 100 miljoen Assets under Management (AuM) of 3.000 actieve deelnemers.

Is er voorkeur voor een soort pensioentoezegging?
Premieovereenkomst
Uitkeringsovereenkomst
Combinatie premie- en uitkeringsovereenkomst

Premieovereenkomst
Bij een premieovereenkomst wordt uitsluitend de jaarlijkse premie gegarandeerd. Met de beschikbare premie bouwt de deelnemer een pensioenkapitaal op. De hoogte van het aan te kopen pensioen is vooraf niet bekend. Hoeveel hij opbouwt tot de pensioendatum, hangt af van de hoogte van de premie en van de beleggingsresultaten. Met het pensioenkapitaal koopt de deelnemer een pensioen aan in de vorm van een levenslange uitkering. Een premieovereenkomst wordt ook wel Defined Contribution (DC) genoemd.

Uitkeringsovereenkomst
Met een uitkeringsovereenkomst ontvangen deelnemers vanaf de pensioendatum een vaste uitkering. De premie daarentegen staat niet vast. Een uitkeringsovereenkomst is gebaseerd op het gemiddelde inkomen (middelloon), of het laatstverdiende inkomen (eindloon). Een uitkeringsovereenkomst wordt ook wel Defined Benefit (DB) genoemd.

Combinatie van premie- en uitkeringsovereenkomst
Deze verschillende DC en DB-pensioenregelingen zijn ook te combineren.

Met de uitkeringsovereenkomst focussen op …
Een zo laag mogelijke premie
Een zo stabiel mogelijk pensioen
Behoud van koopkracht

Een zo laag mogelijke premie
Wilt u bij de pensioenregeling focussen op de premies die betaald worden voor het pensioen van deelnemers? Binnen het pensioen-budget dat u ter beschikking heeft de best mogelijke uitkomst voor uw deelnemers behalen. Dat betekent dat u wat meer risico moeten nemen. Door de lagere instapdekkingsgraad en een hoger risicoprofiel kent de Standaardkring DB die focust op de (lagere) premie ook de meeste kans op korten. Terwijl er aan de andere kant ook een reële kans op indexatie is als de resultaten uit de beleggingen goed blijken te zijn.

Een zo stabiel mogelijk pensioen
Heeft u behoefte aan een stabiel pensioen voor uw deelnemers? Kies dan de Standaardkring die focust op een goede basisdekkingsgraad bij de start en op de mogelijkheid tot indexatie. Bij de start van deze Standaardkring DB stabiliteit wordt de premie voor de komende 5 jaar vastgelegd, zodat de klanten die instappen weten waar ze aan toe zijn.

Behoud van koopkracht
Wilt u bij de keuze van uw pensioenregeling focussen op het behoud van koopkracht voor de deelnemers als zij met pensioen gaan? De Standaardkring DB die focust op behoud van koopkracht beantwoordt aan deze behoefte. Fondsen of werkgevers hebben dan de ambitie om het pensioen mee te laten groeien met de inflatie, nu en in de toekomst.

Onze kringen:
Standaard- kring DC
Standaard- kring DBPremie
Standaard- kring DBStabiliteit
Standaard- kring DBKoopkracht
Pensioen- fondsen- kring
Eigen
kring

Standaardkring DB Premie

De focus in deze kring ligt op de premie. Die willen werkgevers (en deelnemers) in deze kring zo laag mogelijk houden. Deze kring biedt een betaalbare uitkeringsovereenkomst (DB-regeling) aan uw deelnemers. Wat meer risico nemen is daarbij niet erg.

Lees meer informatie over deze kring bij onze pensioenoplossingen

Standaardkring DB Stabiliteit

De focus in deze kring ligt op stabiliteit van de premie en de opbrengsten. Biedt u als werkgever uw deelnemers graag zekerheid? Neemt u liever geen risico’s als het om pensioen gaat? Dan kiest een werkgever voor deze kring bij een uitkeringsovereenkomst.

Lees meer informatie over deze kring bij onze pensioenoplossingen

Standaardkring DB Koopkracht

De focus in deze kring ligt op koopkracht en zoveel mogelijk koopkrachtbehoud voor deelnemers. Deelnemers in deze kring vinden het belangrijk dat deelnemers straks zo veel mogelijk met hun pensioen kunnen kopen. Zij stoppen graag wat meer geld in een goede pensioenoplossing.

Lees meer informatie over deze kring bij onze pensioenoplossingen

Pensioenfondsenkring

Ingewikkelde vraagstukken rondom premie¬, indexatie¬ en beleggingsbeleid waarmee pensioenfondsen vandaag de dag geconfronteerd worden, vragen om een nieuw soort kring. Kringen waarmee flexibel en laagdrempelig ingespeeld kan worden op fonds specifieke behoeften – nu en in de toekomst. Wij noemen dat: Pensioenfondsenkringen. U heeft behoefte aan ‘parameters op maat’. Maar u wilt tegelijk schaalvoordeel hebben. En de kracht van onze bedrijfsvoering gebruiken. Dan past deze kring bij u.

Lees meer informatie over deze kring bij onze pensioenoplossingen

Eigen Kring

Sommige (grote) pensioenfondsen of werkgevers hebben de wens om hun huidige activiteiten zo veel mogelijk onveranderd voort te zetten, met behoud van eigen identiteit. Maar wel onder de paraplu van een sterk collectief. Voor hen is een gemeenschappelijke kring niet de meest geschikte oplossing en dus bieden we de mogelijkheid om een Eigen Kring in te richten. Met een eigen belanghebbendenorgaan en met maximale invloed op de eigen bedrijfsvoering, zodat het huidige beleid ongewijzigd voortgezet kan worden.

Lees meer informatie over deze kring bij onze pensioenoplossingen

Andere mogelijkheden

Naast de kring die hiernaast staat uitgelicht, hebben we meer kringen die mogelijk interessant kunnen zijn. Een passende pensioenregeling en de juiste kring, vraagt om een goede analyse van de situatie. Wij informeren u via deze keuzehulp en onze website alvast graag over de mogelijkheden.

Bekijk nu al onze pensioenoplossingen