Pensioenfondsenkring of Eigen Kring

Pensioenfondsen hebben specifieke wensen en eisen als het gaat over een overstap naar een APF. Speciaal om tegemoet te komen aan die wensen heeft het Centraal Beheer APF kringen die goed afgestemd zijn op deze wensen.

Alle varianten pensioenregelingen mogelijk

De verwachting is dat er de komende jaren een toename te zien zal zijn in premieovereenkomsten (DC en CDC) als pensioenregeling. Ook een combinatie tussen bijvoorbeeld premieovereenkomsten (DC) en uitkeringsovereenkomsten (DB) zal vaker voorkomen. Dit vraagt om verschillende collectiviteitskringen, waarin plaats is voor alle varianten pensioenregelingen. Verschillende collectiviteitskringen biedt de mogelijkheid om een eigen afwegingen te maken. Bijvoorbeeld op het beter beheersbaar maken van de pensioenlasten. Of het verbeteren van het beleggingsrendement en het invulling geven aan verschillen in risicobereidheid. Het Centraal Beheer APF biedt deze mogelijkheden. Hiermee is de toekomstbestendigheid van pensioenfondsen beter te borgen.

Pensioenfondsoplossingen

Voor pensioenfondsen is er niet alleen de mogelijkheid van de Standaardkringen. Voor hen zijn er ook de Pensioenfondsenkring of de Eigen Kring. Deze kringen bieden een grotere mate van inspraak en eigenheid dan de Standaardkringen. Zo is de Pensioenfondsenkring alleen opengesteld voor pensioenfondsen. Het idee van een pensioenfondsenkring is dat hier alleen gelijkgestemde fondsen samenkomen. Samen stellen deze pensioenfondsen in de kring de parameters vast. De Eigen Kring kan zowel door pensioenfondsen als door grote werkgevers worden gestart. Deze Eigen Kring heeft een eigen belanghebbendenorgaan.

Alle specificaties van de Pensioenfondsenkring en de Eigen kring bekijken? Klik dan op de onderstaande links.

Pensioenfondsenkring
Eigen Kring