Pensioenfondsenkring

U heeft behoefte aan ‘parameters op maat’. Maar u wilt tegelijk schaalvoordeel hebben. En de kracht van onze bedrijfsvoering gebruiken. Dan past deze kring bij u.

Speciaal voor pensioenfondsen

Ingewikkelde vraagstukken rondom premie­, indexatie­ en beleggingsbeleid waarmee pensioenfondsen
vandaag de dag geconfronteerd worden, vragen om een nieuw soort kring. Kringen waarmee flexibel
en laagdrempelig ingespeeld kan worden op fondsspecifieke behoeften – nu en in de toekomst.
Wij noemen dat: Pensioenfondsenkring.

U kiest voor een oplossing op maat met schaalvoordeel

De kenmerken van de Pensioenfondsenkring:

  • We bundelen de krachten van pensioenfondsen die gelijke wensen en doelen hebben.
  • U bepaalt zelf welke (financiële) parameters het beste bij u passen.
  • De financiële parameters passen we aan uw wensen aan.

Parameters die passen bij uw behoeften

Binnen onze Pensioenfondsenkringen bundelen we de krachten van gelijkgestemde pensioenfondsen. Dit gebeurt zonder dat wij vooraf de (financiële) parameters bepalen. De financiële parameters worden aangepast aan de specifieke behoefte van 1 of enkele fondsen. De Pensioenfondsenkringen bewegen mee met de behoeftes van onze klanten. Ook bepalen de gelijkgestemde fondsen gezamenlijk het toetredingsbeleid. De Pensioenfondsenkring is dan ook de ideale oplossing voor pensioenfondsen die behoefte hebben aan ‘parameters op maat’. Tegelijkertijd kunnen zij wel profiteren van schaalvoordelen en de kracht van onze bedrijfsvoering. Zo staan de Pensioenfondsenkringen garant voor een toekomstbestendige pensioenoplossing.

Hoe werkt een Pensioenfondsenkring?

Wij hebben 5 parameters geselecteerd die gezamenlijk in belangrijke mate het karakter van een kring bepalen:

  • Beleggingsbeleid (de risicohouding daarbinnen)
  • Dekkingsgraad
  • Premiestelling
  • Premiestuur
  • Kwalificatie regeling accountants (CDC)

Als pensioenfonds kiest u een waarde voor iedere relevante parameter die gelijkgestemdheid uitdrukt. Dit gebeurt met behulp van een eenvoudig schuifsysteem, zoals onderstaande illustratie laat zien.

kringen_schuifsysteem

Clustering van pensioenfondsen in een Pensioenfondsenkring

Is er al een Pensioenfondsenkring die (binnen een bepaalde bandbreedte) aan dit profiel voldoet?
Dan nodigen we u uit uw regeling in deze Pensioenfondsenkring onder te brengen. Clustering is optimaal als de dekkingsgraden van de diverse fondsen in een kring zich binnen een bandbreedte van 5% vallen. Normaal is bijstorten door de werkgever nodig, om het verschil in dekkingsgraden te overbruggen. Door pensioenfondsen met dezelfde dekkingsgraad samen te brengen is bijstorten niet meer nodig.

Heeft u een profiel dat niet aansluit bij 1 van onze Pensioenfondsenkring? Dan richten we een nieuwe Pensioenfondsenkring in. Voor een volgend toetredend pensioenfonds is er zo 1 extra kring om zich bij aan te sluiten. Zo kunnen wij alle pensioenfondsen optimaal faciliteren.