Standaardkringen

Een premieovereenkomst (DC) of uitkeringsovereenkomst (DB) onderbrengen in een collectiviteit met meerdere werkgevers? Dat kan in 1 of meerdere kringen van onze 4 Standaardkringen. Centraal Beheer APF bepaalt dan het beleid; hier heeft u geen omkijken naar. Maar uiteraard houdt u inspraak.

4 soorten Standaardkringen

Het Centraal Beheer APF biedt 4 Standaardkringen. 1 voor een DC regeling en 3 verschillende voor DB regelingen. In elke kring is de focus anders. De uitgangspunten in elke kring zijn ook anders. Deze zijn gebaseerd op de risicobereidheid van de werkgever en deelnemers, de indexatiemogelijkheden en de te betalen premie. Ook is (hierdoor) de dekkingsgraad in elke kring anders.

Kenmerken Standaardkringen

  • Toekomstbestendig premie-, indexatie- en beleggingsbeleid
  • Efficiënte krachtenbundeling van gelijkgestemde werkgevers en/of pensioenfondsen
  • Lage en goed budgetteerbare kosten door standaardisatie
  • Professioneel belanghebbendenorgaan
  • Lage kosten voor uitvoering en vermogensbeheer door schaalgrootte
  • Administratief gemak dankzij online administratie voor alle regelingen
  • Inzicht voor deelnemers in de totale oudedagsvoorziening
  • Beperking van herverdeling tussen actieve en niet-actieve deelnemers zodat kringen open blijven
  • Dit betekent dat wij bewuste keuzes hebben gemaakt om een goede vorm van solidariteit tussen de deelnemers van kringen te bevorderen. Wij letten daarbij op een juist balans in leeftijd, geslacht, de sector waarin men werkt en het inkomen. Daarnaast letten wij op een evenwichtige manier waarop de dekkingsgraad zich binnen iedere kring kan bewegen.