Visie op pensioenregelingen

De producten van het Centraal Beheer APF zijn ontwikkeld vanuit een solidaire verzorgingsgedachte. Wij willen hiermee werkgevers en de deelnemers aan de pensioenregelingen zoveel mogelijk van dienst zijn.

De pensioenen brengen we onder in kringen

De kern van Centraal Beheer APF bestaat uit standaard collectiviteitskringen, Pensioenfondsenkringen en de mogelijkheid voor een Eigen Kring. Het pensioen brengen we onder binnen één of meerdere kringen. Dit kan een premieovereenkomst zijn of een uitkeringsovereenkomst. Maar ook netto pensioen of een hybride regeling. Deze maken gebruik van hetzelfde administratieplatform, zodat we pensioenoplossingen geïntegreerd kunnen aanbieden. Zo maken wij maximaal gebruik van de mogelijkheden die een algemeen pensioenfonds kan bieden.

kringen