Welke kring kiezen?

U kiest voor een goede pensioenoplossing eerst de kring die bij u past. Binnen deze kring kunt u verschillende pensioenmodules combineren en pensioen- en keuzemogelijkheden kiezen.

Alle varianten pensioenregelingen mogelijk

De verwachting is dat er de komende jaren een toename te zien zal zijn in premieovereenkomsten (DC en CDC) als pensioenregeling. Ook een combinatie tussen bijvoorbeeld premieovereenkomsten (DC) en uitkeringsovereenkomsten (DB) zal vaker voorkomen. Dit vraagt om verschillende collectiviteitskringen, waarin plaats is voor alle varianten pensioenregelingen. Verschillende collectiviteitskringen biedt de mogelijkheid om een eigen afwegingen te maken. Bijvoorbeeld op het beter beheersbaar maken van de pensioenlasten. Of het verbeteren van het beleggingsrendement en het invulling geven aan verschillen in risicobereidheid. Centraal Beheer APF biedt deze mogelijkheden. Hiermee is de toekomstbestendigheid van pensioenfondsen beter te borgen.

Pensioenfondsoplossingen

Voor pensioenfondsen is er niet alleen de mogelijkheid van de Standaardkringen. Voor hen zijn er ook de Pensioenfondsenkring of de Eigen Kring. Deze kringen bieden een grotere mate van inspraak en eigenheid dan de Standaardkringen. Zo is de Pensioenfondsenkring alleen opengesteld voor pensioenfondsen. Het idee van een pensioenfondsenkring is dat hier alleen gelijkgestemde fondsen samenkomen. Samen stellen deze pensioenfondsen in de kring de parameters vast. De Eigen Kring kan zowel door pensioenfondsen als door grote werkgevers worden gestart. Deze Eigen Kring heeft een eigen belanghebbendenorgaan.

Wat wij regelen bij een pensioenregeling

Vanuit de verzorgingsgedachte en onze visie op pensioenregelingen hebben wij een aantal dingen (standaard) geregeld.

 • Nabestaandenpensioen

  Uw partner en uw kinderen blijven verzorgd achter. Het nabestaandenpensioen bestaat namelijk uit een partner- en een wezenpensioen. Deze zijn altijd opgenomen in de pensioenregeling. Komt u te overlijden en heeft u dan een partner en/of kinderen? Dan krijgen zij een nabestaandenpensioen.

  Als u overlijdt, krijgt uw partner de rest van zijn of haar leven een uitkering: het partnerpensioen. Het maakt daarbij niet uit of uw partner een eigen inkomen heeft. Hoe hoog het partnerpensioen is, hangt af van:

  • uw salaris, en
  • hoeveel jaar u heeft gewerkt op het moment dat u overlijdt, en wat er geregeld is binnen uw pensioenregeling

  Uw eventuele kinderen krijgen ook een uitkering als u overlijdt. Het wezenpensioen. Dit krijgen zij tot hun 18e. Of tot hun 27ste als het kind studeert of arbeidsongeschikt is. Ook pleeg- en stiefkinderen binnen uw gezin krijgen een uitkering.

 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

  Voor alle deelnemers is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd. Zo is iedere deelnemer verzekerd dat de opbouw van zijn pensioen wordt voortgezet; ook wanneer hij arbeidsongeschikt wordt.

  Wordt de deelnemer arbeidsongeschikt verklaard? Dan bouwt hij (tijdelijk) geen pensioen op. Wij nemen dan (voor een deel) de betaling van de premie over op het moment dat hij een WIA-uitkering ontvangt. Zo blijft de deelnemer pensioen opbouwen. Hoeveel premie wij betalen hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Het UWV bepaalt dat.

  Gaat de deelnemer met pensioen? Is hij niet meer arbeidsongeschikt in de zin van de WIA? Of krijgt hij AOW? Dan stopt de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

 • ANW-Hiaat dekking

  Overlijdt de deelnemer? Dan is de kans klein dat de partner of kinderen een uitkering krijgen volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). De eisen zijn namelijk erg streng. Dat noemen we een Anw-hiaat of Anw-gat. Dit risico kan (voor een deel) opgevangen worden met een Anw-hiaatpensioen.

  Goed om te weten: bij een Eigen kring kan de deelnemer ook vrijwillig deelnemen aan het Anw-hiaatpensioen.

 • Netto pensioen (boven € 105.075,- inkomen)

  Vanaf 1 januari 2018 bouwt u over het salaris boven € 105.075,- niet automatisch meer pensioen op. Netto pensioen is een oplossing waarmee u pensioen kunt opbouwen over het salaris boven € 105.075,-. Voor 2017 was deze grens € 103.317,-.

  Netto pensioen is altijd een premieovereenkomst (DC). De deelnemer betaalt de premie uit het netto salaris. Hij kan de premie niet aftrekken van de belasting. Maar de uitkering later is dan ook netto. Over de uitkering vanuit het nettopensioen betaalt de deelnemer dus geen belasting meer.

  Een deelnemer kiest zelf of hij deelneemt aan netto pensioen. Dit is niet verplicht.

  Goed om te weten: het netto-pensioen staat standaard op het zogenoemde “automatisch sturen”. Maar zelf beleggen kan ook.

 • Aanvullend investeren: extra pensioen opbouwen binnen de pensioenregeling

  Deelnemers kunnen extra pensioen opbouwen. Dit gebeurt altijd vrijwillig. De werkgever houdt de extra pensioenpremie in op het salaris.

  Er is geen minimumbedrag. Wel een maximum: de fiscale ruimte voor pensioen. Dit is het verschil tussen het bedrag dat iemand fiscaal maximaal aan pensioen mag inleggen en het bedrag dat daadwerkelijk wordt ingelegd. Extra pensioen opbouwen kan dus alleen als daar (fiscale) ruimte voor is.

 • Extra keuzemogelijkheden

  Krijgen deelnemers de mogelijkheid om zelf keuzes in de pensioenoplossing te maken? Dan passen wij de startsituatie aan, aan de situatie van die deelnemer. Heeft de deelnemer bijvoorbeeld een partner aangemeld, dan staan de vrijwillige dekkingen voor de partner automatisch aan. Ook het netto ouderdomspensioen staat standaard aan. Zo zorgen wij voor een goed pensioen gebaseerd op de individuele situatie van de deelnemer.

 • Salarisstijging

  Maakt een deelnemer promotie of ontvangt hij een salarisstijging? Dan nemen wij het nieuwe salaris standaard direct mee in de bepaling van de hoogte van uw pensioen.

 • Beleggingsmix die aansluit bij persoonlijke omstandigheden

  Bij de premieovereenkomsten (DC pensioenregelingen) is er de keuze voor het zogenoemde “automatisch sturen”. Met dit automatisch sturen bepalen wij voor u de beleggingsmix die niet alleen aansluit bij het risico dat de deelnemer wil nemen; maar ook bij de persoonlijke gegevens en situatie. Zo kijken wij onder andere naar leeftijd, salaris en opgebouwd kapitaal. Wijzigt er iets in de situatie, dan passen wij de beleggingsmix automatisch aan.

 • Pensionering

  Gaat een deelnemer met pensioen? Dan keren wij het pensioen direct uit vanaf de dag dat de deelnemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Tenzij in de regeling anders gekozen is.