Geschillenprocedure

U heeft een geschil

Wij zijn u graag zo goed mogelijk van dienst, maar het is mogelijk dat u het inhoudelijk niet eens bent de manier waarop wij uw pensioenreglement uitvoeren. Neem dan gerust contact met ons op, want we willen een geschil graag oplossen. Ook andere op- of aanmerkingen zijn welkom.

Hoe kunt u uw geschil indienen?

U kunt uw geschil per mail of brief indienen. Omschrijf zo duidelijk mogelijk waarom u het inhoudelijk niet met ons eens bent. Stuur uw reactie per mail naar: Klantenteam.centraalbeheerapf@achmea.nl.

Postadres
Centraal Beheer APF
T.a.v. Klantteam
Handelsweg 2
3707 NH Zeist

Wanneer krijgt u reactie?

Als u het geschil heeft ingediend, krijgt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Onze inzet is om het geschil binnen drie weken op te lossen. Lukt dat niet, dan laten wij dat weten.

Niet tevreden met de oplossing van het geschil?

Bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kunt binnen vier weken bezwaar maken bij het bestuur van Centraal Beheer APF. Ook dit kan per mail of brief. Het bestuur neemt binnen drie maanden een beslissing over uw bezwaar en informeert u daarover binnen twee weken.

Mailadres
Secretariaat@centraalbeheerapf.nl

Postadres
Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds
T.a.v. de bestuurssecretaris
Handelsweg 2, kamer 02.A.4420
3707 NH Zeist

Het is mogelijk dat ons bestuursbureau uw bezwaar namens het bestuur behandelt.

Bent u het oneens met onze eindbeslissing? Dan kunt u naar de kantonrechter

U kunt naar de kantonrechter gaan als u het niet eens bent met onze eindbeslissing. Hieraan zijn kosten verbonden (griffierecht).

Een rechtszaak starten doet u zo:
https://www.rechtspraak.nl/uw-Situatie/naar-de-rechter/rechtszaak-starten