Belanghebbendenorganen

Het belanghebbendenorgaan (BO) en het Samengevoegd belanghebbendenorgaan (SBO) zorgt voor de belangen van werkgevers, werknemers en gepensioneerden uit de kring. Het belanghebbendenorgaan adviseert het bestuur. Dat doet zij gevraagd en ongevraagd. Bijvoorbeeld over statutenwijziging, uitbestedingsovereenkomsten en beloningsbeleid.