Over Centraal Beheer APF

Bij Centraal Beheer APF kunnen alle typen én meerdere pensioenregelingen tegelijk worden uitgevoerd binnen een collectiviteitskring van werkgevers of bedrijfstakken. Per kring houden we een afgescheiden vermogen aan. Het vermogen en de risico’s worden gedeeld. We bundelen krachten en kennis van Achmea Investment Management, Achmea Pensioenservices en Centraal Beheer. Zo brengen we jarenlange ervaring met pensioen, vermogensbeheer en pensioenuitvoering samen, maar werken we tegelijk volledig zelfstandig en onafhankelijk.

Waarom Centraal Beheer APF?

Inzicht en overzicht in het totale inkomen voor later

Pensioen is persoonlijk en daar zijn wij op ingericht. We bieden zo veel mogelijk inzicht en mogelijkheden om pensioen af te stemmen op ieders eigen situatie. Onder andere door gelaagd te communiceren en alleen aan te bieden wat relevant is voor degene die zoekt. We maken daarbij gebruik van de meest geavanceerde technologie. Bovendien communiceren we in netto besteedbaar inkomen van vandaag de dag, zodat pensioen begrijpelijker is.

Zo veel mogelijk pensioen per euro inleg

Door het bundelen van de krachten vergroten we de schaal en creëren we allerlei mogelijkheden voor kostenvoordeel. We combineren dat met slim fiduciair management en vermogensbeheer en bieden innovatieve oplossingen als doorbeleggen na pensioendatum en automatisch sturen, die de kansen op meer pensioen vergroten.

Inspraak en zeggenschap

Op allerlei manieren is er inspraak en zeggenschap georganiseerd binnen het APF. Zoals vanuit de Eigen Kring of Pensioenfondsenkring. Maar ook vanuit een Belanghebbendenorgaan en vanuit de digitale community Samen Pensioen. Op dit platform vinden deelnemers en werkgevers elkaar voor dagelijkse inspiratie, verbeterpunten en inzichten om informatie over pensioen nog duidelijker te maken.

Werkgevers en pensioenfondsen ontzorgen

Bij Centraal Beheer APF zijn alle pensioenregelingen mogelijk, ook in combinatie met elkaar. Regelingen worden gekoppeld aan de salarisadministratie, waardoor pensioendata altijd actueel en in lijn is met de eigen administratie. Via één digitaal portaal wordt er gecommuniceerd en is er altijd inzicht in de pensioenregeling.

Ondersteunen bij consolidatie

Pensioen wordt tegenwoordig gekenmerkt door consolidatie. Wij ondersteunen deze ontwikkeling door het kunnen oprichten van een eigen of gezamenlijke kring met belanghebbendenorgaan. Een fonds kan ook ‘doorconsolideren’ naar standaardkringen. Alle soorten pensioenregelingen kunnen in elk geval in harmonie worden samengebracht, ongeacht de kring.