Corporate informatie

Bekijk hier alle algemene documenten van het Centraal Beheer APF.

Downloads bij onze kringen en pensioenoplossingen

Downloads over de besturing van ons fonds

 • Statuten

  Centraal Beheer APF is een stichting. De statutaire naam is Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds. De statuten van Centraal Beheer APF zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

  Downloads
 • Beloningsbeleid

  Centraal Beheer APF heeft een beloningsbeleid dat voldoet aan de wettelijke eisen en is vrijwillig getoetst aan de Wet normering topinkomens. Het beloningsbeleid past bij de bedrijfsstrategie, doelstellingen, waarden en langetermijnbelangen van het fonds en zijn belanghebbenden. Het draagt daarnaast bij aan het voorkomen van (schijn van) belangenverstrengeling of het nemen van onaanvaardbare of ongewenste risico’s en aan het voorkomen van kosten die belanghebbenden niet dienen. In het beloningsbeleid past geen variabele of prestatiegerelateerde beloning. Ontslag- of opzeggings- of exit- of schadevergoedingen worden alleen uitgekeerd wanneer de rechter het APF hiertoe verplicht. Het beloningsbeleid is goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

  Downloads
 • Gedragscode

  Onze gedragscode bevordert transparantie rondom gedragsregels. Lees in onze gedragscode hoe wij werken en wat wel en niet is geoorloofd.

  Downloads

Brochures

Beleggen

Op 10 juni 2019 is de Europese ‘Shareholders Rights Directive II’ in werking getreden. Doel is de betrokkenheid van aandeelhouders bij de corporate governance van beursvennootschappen verder te vergroten en de transparantie tussen vennootschappen en beleggers te bevorderen. U vindt hier informatie over deze richtlijn.

 • Betrokkenheidsbeleid

  Lees meer over het betrokkenheidsbeleid van Centraal Beheer APF. Vanaf 2020 vindt u hier meer informatie over de uitvoering van het betrokkenheidsbeleid door Achmea Investment Management.

 • Transparantie

  Het jaarverslag van Centraal Beheer APF geeft informatie over onze beleggingen.

  • Voor iedere kring doet het fonds een periodieke ALM-studie waarin assets worden afgestemd de pensioenverplichtingen en de ambities ter zake.
  • De investment beliefs worden bediscussieerd, afgestemd op de pensioenverplichtingen en -ambitie en vastgelegd.
  • Hieruit volgend wordt een beleggingsstrategie geformuleerd (inclusief de keuze voor actief of passief management rekening houdend met de geformuleerde investment beliefs).
  • Het MVB-beleid is geformuleerd.
  • Per  kring legt het fonds de belangrijke onderwerpen vast in een ABTN.
  • De opdracht aan de vermogensbeheerder(s) wordt afgestemd op de geformuleerde strategie inclusief het MVB-beleid.
  • De beleggingsbeslissingen van de vermogensbeheerder zijn een afgeleide van de opdracht aan de vermogensbeheerder.
  • Ieder jaar geven wij hier inzicht in:
   • de omloopsnelheid van de beleggingen;
   • de bijbehorende beheer- en transactiekosten;
   • de looptijd van uw vermogensbeheerovereenkomst;
   • de invloed van de dialoog op de prestaties.