Financiële informatie

Dekkingsgraden

  • Bekijk de dekkingsgraden per kring

    De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we in de toekomst moeten uitkeren. Dit geeft aan hoe we er financieel voor staan.

    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad van september  vormt het uitgangspunt voor het toeslagbeleid in het volgende jaar. Het belanghebbendenorgaan van de kring besluit dit beleid.

    Met de indexatiedekkingsgraad berekenen wij welke dekkingsgraad vereist is voor volledige toeslagverlening (TBI) op basis van de verwachte prijsinflatie.

    Fondsen moeten een bestendige lijn laten zien. Is de dekkingsgraad hoger dan 110%? Dan kunnen we indexeren. Bekijk nu de dekkingsgraden per kring.

Uitvoeringskosten per kring in 2017

In het jaarverslag 2017 staan de uitvoeringskosten per kring opgenomen:
– Kring DC: paragraaf 7.3, pagina 74
– Kring DB Premie: paragraaf 8.3, pagina 90
– Kring DB Stabiliteit: paragraaf 9.3, pagina 103
– Kring DB Koopkracht: paragraaf 10.3, pagina 107
– Kring RBS: paragraaf 11.3, pagina 131
– Kring Bavaria: paragraaf 12.3, pagina 146

Ons toeslagenbeleid

Of we uw pensioen kunnen verhogen hangt af van de financiële positie van de kring. We meten dit elk jaar met onder meer de beleidsdekkingsgraad.

Jaarverslagen

Herstelplannen

Crisisplan