Financiële informatie

Dekkingsgraden

  • Bekijk de dekkingsgraden per kring

    De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we in de toekomst moeten uitkeren. Dit geeft aan hoe we er financieel voor staan.

    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad van september  vormt het uitgangspunt voor het toeslagbeleid in het volgende jaar. Het belanghebbendenorgaan van de kring besluit dit beleid.

    Met de indexatiedekkingsgraad berekenen wij welke dekkingsgraad vereist is voor volledige toeslagverlening (TBI) op basis van de verwachte prijsinflatie.

    Fondsen moeten een bestendige lijn laten zien. Is de dekkingsgraad hoger dan 110%? Dan kunnen we indexeren. Bekijk nu de dekkingsgraden per kring.

Ons toeslagenbeleid

Of we uw pensioen kunnen verhogen hangt af van de financiële positie van de kring. We meten dit elk jaar met onder meer de beleidsdekkingsgraad.

Jaarverslagen

Herstelplannen

Crisisplan