Wie zijn de bestuursleden van het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds?

Het onafhankelijk bestuur van het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF) telt drie leden: Huub Hannen (voorzitter), Angela Peters en Hans Kempen. Wie zijn zij en wat houdt hen bezig?

Huub Hannen

Huub Hannen (1948) is bestuursvoorzitter van het Centraal Beheer APF. In deze rol houdt hij zich voornamelijk bezig met de governance, compliance en communicatie. Naast zijn functie voor het Centraal Beheer APF is Huub voorzitter van de Raad van Toezicht van ABP, galeriehouder in Maastricht en bekleedt hij een bestuurlijke en toezichthoudende functies in de financiële, culturele en sociale sector.

Huub heeft een lange bestuurlijke ervaring in de verzekerings- en pensioenwereld. Hij begon in 1970 zijn loopbaan bij Interpolis en heeft naast zijn werk de studies accountancy (NIVRA) en financiële economie (Universiteit Tilburg )afgerond. Hij was onder meer directievoorzitter van de Divisie Leven van Interpolis/Achmea (1988-1994) en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van Interpolis/Achmea (1995-2008).

“We willen waarde toevoegen aan de samenleving”

“Een kenmerk van een algemeen pensioenfonds”, zegt Huub, “is dat je partijen samenbrengt. Je kunt daardoor goedkoper en efficiënter werken, en bovendien veiliger naar hogere opbrengsten streven en die met elkaar delen. Onze cultuur en onze coöperatieve wortels sluiten hier goed op aan. Wij hebben geen winstoogmerk, maar willen in de eerste plaats waarde toevoegen aan de samenleving. Het zit als het ware in onze genen om alle partijen te laten meeprofiteren van schaalvoordelen in administratie en vermogensbeheer.”

Passie voor kunst

Huub Hannen woont in Maastricht en heeft twee volwassen zonen en vijf kleinkinderen. Zijn grote passie is de hedendaagse kunst. Vandaar zijn galerie in Maastricht, waarin hij de belangen behartigt van 24 kunstenaars. Hoewel het ooit begon als uit de hand gelopen hobby, is kunst voor Huub niet ‘iets ernaast’. “Het is een van de dingen die ik doe”, zegt hij.

Angela Peters

Angela Peters (1973) is vanuit het bestuur primair verantwoordelijk voor de pensioenuitvoering, uitbesteding en groei van het APF. Naast lid van het bestuur van Centraal Beheer APF is Angela Peters directeur van het Bestuursbureau van het Centraal Beheer APF. Vanuit deze rol ziet zij toe op de dagelijkse gang van zaken. De twee functies samen houden haar fulltime bezig.

Angela heeft een diepgaande kennis van het pensioenvak, die zij combineert met haar pragmatisme. Dit heeft ze met veel plezier in diverse consultancy, leidinggevende en bestuurlijke functies in de praktijk gebracht. Zo werkte ze na haar studie actuariële wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam van 1995 tot 2009 als senior manager bij Ernst & Young. Van 2009 tot 2012 gaf ze leiding aan drie actuariële bureaus van de Achmea-divisie Pensioen & Leven. Van 2012 tot 2016 was Angela lid van het managementteam van Triple A Risk-Finance.

“We willen de deelnemer aan het stuur zetten”

“Wij weten dat pensioen voor veel mensen ingewikkeld is. Daarom brengen wij inzicht en overzicht naar de deelnemer toe. Wij sluiten aan bij de beleving van de deelnemer en communiceren bijvoorbeeld in nettobedragen van nu. “, zegt Angela. “We gaan de deelnemer op een toegankelijk manier inzicht geven in al zijn pensioenaanspraken en andere toekomstige inkomstenbronnen. Dat inzicht vullen we aan met slimme digitale instrumenten, waardoor een deelnemer weloverwogen keuzes kan maken. Zo zetten we de deelnemer aan het stuur, waar hij hoort.”

Actief en avontuurlijk

Angela Peters woont met haar gezin in Soest. Ze is graag actief bezig met hardlopen, wielrennen of zeilen. Ze is graag met haar gezin op pad en bezoekt regelmatig het theater. Met haar man en twee puber zonen geniet zij van avontuurlijke vakanties.

Hans Kempen

Vanuit het bestuur heeft Hans Kempen (1968) vermogensbeheer en risicomanagement  als belangrijkste aandachtsgebieden. Naast lid van het bestuur van Centraal Beheer APF is Hans lid van de Nederlandse adviesraad van Amundi Asset Management, adviseur Beleggingen en Risicobeheer van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie en van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging, en eigenaar van adviesbureau Kempen Management & Consultancy.

Hans Kempen heeft als financieel deskundige een grote ervaring in het aansturen van beleggingsorganisaties, met als specialismen vermogensbeheer, integraal risicobeheer en ALM-studies. Na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werkte hij in leidinggevende en bestuurlijke functies, alle op het gebied van vermogensbeheer en beleggingen, bij Deutsche Bank (1992-1998), Delta Lloyd Bank (1998-2002), Bank Oyens & Van Eeghen (2002-2008), Van Lanschot Bankiers (2008-2013) en Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot (2011-2013).

“We willen zoveel mogelijk pensioen voor elke euro inleg”

“Beleggen is geen doel op zichzelf, maar een middel om de deelnemer zoveel mogelijk pensioen te bezorgen”, zegt Hans Kempen. “Schaalgrootte en lage kosten dragen daaraan bij, maar natuurlijk ook de wijze waarop wij het vermogensbeheer laten uitvoeren, en waarin het zogenaamde slimme beleggen een centrale rol speelt. Wat ook meetelt, is de efficiënte opzet van het vermogensbeheer, waarbij we maatwerk leveren vanuit een standaardconcept. Samen met de deelnemer kunnen we zo streven naar zo veel mogelijk pensioen voor elke euro inleg.”

Coach op voetbalveld

Hans Kempen woont in Baarn en is vader van een opgroeiende zoon. Dankzij zijn twee honden komt hij ruimschoots toe aan de dagelijkse actieve beweging die een mens gezond en fit houdt. Daarnaast tennist hij en speelt hij piano en is hij sinds een jaar elke zaterdag als coach te vinden op het voetbalveld.