Wie zijn de leden van onze raad van toezicht?

Ook de drie leden van onze raad van toezicht zijn onafhankelijk. Dit betekent dat ze geen andere banden hebben met Centraal Beheer APF dan hun lidmaatschap van deze raad. Ze zien toe op het beleid van het bestuur en leggen verantwoording af aan het belanghebbendenorgaan. Wie zijn deze leden en wat beweegt hen?

Op de foto v.l.n.r.: Jos Berkemeijer, Marleen Barth, Lidwin van Velden

Marleen Barth

Marleen Barth (1964) is voorzitter in de raad van toezicht van Centraal Beheer APF. Haar aandachtsgebieden in deze raad zijn governance en communicatie, naast uiteraard het voorzitten. Marleen bekleedt diverse prominente functies in de samenleving. Ze is onder meer voorzitter van de raad van toezicht van de Hogeschool Amsterdam. Ze was voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer en was voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Tussen 2008 en 2013 was ze lid van de Visitatiecommissie van SPOV (Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer) en SPF (Spoorwegpensioenfonds). Marleen studeerde politicologie aan de Hogeschool van Amsterdam, was parlementair verslaggever voor dagblad Trouw en trad in 1998 toe tot de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Sindsdien vervult ze een groot aantal politieke, bestuurlijke en toezichthoudende functies.

“Een hele mooie klus”

“Het voorzitterschap van de raad van toezicht van Centraal Beheer APF vind ik een hele mooie klus”, zegt Marleen. “Het is prachtig om zoiets complex als een nieuw pensioenfonds van de grond af te zien ontstaan. Wat ik geweldig vind aan Centraal Beheer APF, is de moderne, volledig digitale vormgeving en de transparantie naar de deelnemer. Daarnaast spreekt de solidariteit me aan die in een APF wordt neergezet. Want door het delen van een bestuur, een raad van toezicht en de gezamenlijke uitvoering sta je samen sterk. En het is efficiënt: Centraal Beheer APF heeft lage uitvoeringskosten en ook dat is goed voor de deelnemer.”

“Naast mijn werk geniet ik van mijn gezin. Ik ga graag kunst kijken of naar de bioscoop en ik lees met veel plezier. Maar het allerleukste vind ik koken voor vrienden en familie, en dan een lange avond gezellig tafelen.”

Jos Berkemeijer

Jos Berkemeijer (1954) heeft als lid in de raad van toezicht van Centraal Beheer APF de volgende aandachtsgebieden: actuariële aspecten, risicomanagement, vermogensbeheer en herverzekering. Jos heeft een grote staat van dienst in de pensioen- en verzekeringswereld. Op dit moment is hij onder meer algemeen directeur van VSZ Assuradeuren en lid van de raad van toezicht van PMA (Pensioenfonds Medewerkers Apotheken). Voordien was hij onder meer concernactuaris bij Interpolis, voorzitter van de business-units Achmea Pensioenen en Sociale Zekerheid, managing director bij Mercer Nederland, voorzitter van Stichting Pensioenfonds Mercer en managing partner bij Symetrics. In deze functies heeft Jos omvangrijke expertise opgebouwd in risicomanagement, actuariaat, vermogensbeheer en governance. Jos heeft de opleiding tot actuaris (AAG) gevolgd en is lid van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

“Een bijzondere marktpositie”

“Door zijn coöperatieve roots neemt Centraal Beheer APF een bijzondere marktpositie in”, zegt Jos. “De kenmerken daarvan zijn onder meer klantbelang voorop, innovatieve oplossingen en een goede balans tussen flexibiliteit en efficiency. Vanuit mijn rol als lid van de raad van toezicht lever ik naast mijn formele taken graag een actieve bijdrage aan de ondersteuning van het bestuur in de vorm van advies, feedback en op het gebied van productontwikkeling.”

“In en naast mijn werk lever ik graag een bijdrage aan de maatschappij. Zo zet ik me onder meer in voor ouderenorganisaties. Ik wandel en fiets veel, maak met veel plezier muziek op de gitaar en synthesizer en ik speel graag schaak met mijn schoonzoon. Ik lees veel, programmeer regelmatig en ik geniet van mijn familie en gezin. Anderen inspireren en geïnspireerd worden; dat is wat me een gelukkig mens maakt.”

Lidwin van Velden

Lidwin van Velden (1964) is lid van de raad van toezicht van Centraal Beheer APF. Zij heeft daarin de volgende aandachtsgebieden: vermogensbeheer, risicomanagement en financiële verslaglegging. Na haar studie economie aan de Universiteit van Amsterdam volgde Lidwin een indrukwekkende loopbaan in de financiële wereld. Op dit moment maakt ze als cfo/cro deel uit van de directie van de Nederlandse Waterschapsbank. Daarnaast is ze onder meer lid van het Audit Committee van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder vervulde ze bij DNB leidinggevende functies in onder andere de divisies Financiële Markten en Toezicht. Geruime tijd was ze verantwoordelijk voor het risicomanagement van de beleggingen van DNB en het pensioenfonds van DNB. Bij de divisie Toezicht van DNB was ze betrokken bij zowel het bancaire en verzekeringstoezicht als het pensioentoezicht. Ook was ze bij DNB actief betrokken bij de voorbereiding van de overgang naar de Europese Monetaire Unie en het daaraan gerelateerde internationale overleg. In 2008 trad zij toe tot de directie van de Nederlandse Waterschapsbank.

“Boeiend om deze rol te vervullen”

“Ik zet mijn kennis en ervaring ook graag in voor toezichtsfuncties. Het is boeiend om zo’n rol te vervullen bij Centraal Beheer APF. Het APF is een nieuw instituut in de pensioenwereld, waarmee kleinere pensioenfondsen en bedrijven toegang krijgen tot een efficiënt, professioneel en verantwoordelijk pensioenbeheer. Een pensioenbeheer dat niet alleen voldoet aan de hoge eisen die hieraan gesteld worden in een steeds complexere samenleving, maar dat ook de belangen van alle betrokkenen goed behartigt.”

“In mijn vrije tijd maak ik graag samen met mijn gezin mooie reizen waarbij we andere culturen en natuur ontdekken.”