Medezeggenschap bij overstap naar een andere pensioenuitvoerder

Het aantal ondernemingspensioenfondsen neemt de laatste jaren snel af. Het gebrek aan schaalgrootte en de toename in benodigde kennis spelen daar vaak een rol bij. Bij overstap naar een andere pensioenuitvoerder, zoals ons APF, krijgt de werkgever te maken met medezeggenschap van deelnemers. Wat houdt die medezeggenschap precies in?

Overstappen naar een APF en medezeggenschap

Ondernemingspensioenfondsen (OPF’en) worstelen vaak met een combinatie van ontwikkelingen, zoals stijgende kosten, toenemende eisen en moeite om geschikte bestuurders te vinden. Het is daardoor lastig om goede uitvoering te blijven garanderen. Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is juist voor veel van deze pensioenfondsen een goede optie. Overstap naar een APF, zoals Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds, vereist wel medezeggenschap van deelnemers.

Wet over medezeggenschap aangescherpt

Op 1 oktober 2016 is de wetgeving over medezeggenschap aangescherpt en dat proces is nog niet ten einde. Dit heeft ook gevolgen voor medezeggenschap bij keuzes van de werkgever over pensioen. Zeker als hij de pensioenregeling wil wijzigen of wil kiezen voor een andere pensioenuitvoerder. Als er sprake is van een CAO, zijn de vakbonden vaak betrokken bij deze besluiten. Maar als dat niet zo is, geldt dat de medezeggenschap verschillend is geregeld voor grote en kleine ondernemingen. Een grote onderneming (ten minste 50 deelnemers) heeft een wettelijk verplichte ondernemingsraad (OR). Bij een kleine onderneming is dat een personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV). Een werkgever met minder dan 50 deelnemers kan ook vrijwillig een OR instellen. Onafhankelijk van de grootte van de onderneming krijgt een werkgever altijd met medezeggenschap te maken. Echter, de rechten van een OR enerzijds en een PVT of PV anderzijds verschillen nogal.

Medezeggenschap bij het wijzigen van de pensioenregeling of de pensioenuitvoerder is een belangrijke zaak. Als werkgever is goede voorbereiding en verdieping in de rechten en plichten van de OR of PVT/PV in dit traject, onontbeerlijk.

Lees meer over medezeggenschap bij pensioenregelingen (pdf).