Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk thema voor elke pensioenuitvoerder, zeer zeker ook voor het APF. Inspraak is bij ons op verschillende manieren ingeregeld.