Disclaimer

Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds is een handelsnaam van de Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds, statutair gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64346544.

De Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank voor het uitoefenen van het bedrijf van algemeen pensioenfonds als bedoeld in artikel 112a van de Pensioenwet.

Staan er fouten op de site?

Wij hebben de informatie op deze site met veel zorg samengesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Ook mogen wij de informatie op deze site altijd veranderen. Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de productvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan op deze website? Dan gelden de reglementen.

Doet de site het niet (goed)?

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat onze site goed werkt. Ons doel is dat al onze bezoekers de informatie goed kunnen zien. Doet de site het niet (goed)? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Bijvoorbeeld als er een storing is. Of als internet het om een andere reden niet goed doet.

Wat als u ons een e-mail stuurt?

Krijgen wij uw e-mail niet op tijd? Of verwerken wij deze niet op tijd? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor andere berichten die u ons elektronisch stuurt.

Verwijzen wij naar andere sites?

Verwijzen wij op onze site of ergens anders naar andere sites? Dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Heeft u verlies door koersverschillen?

Die komen voor uw eigen risico. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.